Wat we doen

Actuele thema's

Wij maken ons sterk voor verschillende thema's. CO2 opslaan en vasthouden, natuurinclusieve landbouw en natuurherstel zijn enkele voorbeelden. Hieronder staan ze allemaal.

Droogte

De droogte van de afgelopen jaren heeft geleid tot een verdroging en achteruitgang van de natuur.  Staatsbosbeheer pleit voor structurele maatregelen. Lees meer
Lees meer

CO2 opslaan en vasthouden

Wij willen er voor zorgen dat de natuur meer CO2 vasthoudt en opslaat. Met dat doel voor ogen willen wij tot 2030 5.000 hectare extra bos aanplanten en 5.000 hectare veen natter maken. Lees meer
Lees meer

Natuurinclusieve landbouw

Duurzame landbouw die in samenhang met natuur en omgeving zowel landbouwproducten als natuur en landschap voortbrengt, bevordert de biodiversiteit. Daar zetten wij ons dus graag voor in. Lees meer
Lees meer

Bos

Bossen zijn prachtige ecosystemen met veel biodiversiteit, heerlijk om in te recreëren én leverancier van duurzaam hout. Wij werken iedere dag aan méér en sterker bos. Lees meer
Lees meer

Natuurherstel van stikstofoverlast

Veel van de bijzondere natuurgebieden lijden zwaar onder de grote stikstofneerslag. Wij werken hard aan om de effecten van deze stikstofoverlast te verminderen en de natuur te helpen herstellen. Lees meer
Lees meer

Aanpassen aan klimaatverandering

Een hogere zeespiegel, meer hitte, droogte en vaker heel hoog water in de rivieren zijn gevolgen van klimaatverandering. Wij werken aan natuurgebieden die hier beter tegen kunnen. Lees meer
Lees meer

Deltanatuur

Ruim een derde van ons gebied ligt langs de rivieren of grote wateren. Al decennia werken we er aan om in deze gebieden niet alleen de biodiversiteit te vergroten maar hier ook ruimte te bieden voor water. Met resultaat! Lees meer
Lees meer

Natura 2000

Om de biodiversiteit in Europa zoveel mogelijk te waarborgen zijn er Natura 2000 gebieden aangewezen. Stuk voor stuk gebieden met unieke planten en dieren die bescherming nodig hebben. Lees meer
Lees meer

Groene metropool

Groen vanaf de voordeur. Natuur die verbonden is met de stad. Die zelfs onderdeel uitmaakt van de stad. Dat is ons beeld van een groene metropool en daar streven wij naar. Een groene metropool is niet alleen fijn voor mensen, maar ook goed voor de biodiversiteit Lees meer
Lees meer

Duurzaam hout

Nederland gebruikt ieder jaar meer hout, omdat het een duurzame grondstof. Wij leveren zo’n drie procent daarvan. Dit hout produceren we natuurlijk op duurzame wijze en geheel volgens het FSC-keurmerk. Lees meer
Lees meer

Flora en fauna

Een bloeiend planten- en dierenleven in Nederland, waar ook de mens van kan genieten; dat is in de kern onze taak. Dat doen we door leefgebieden van flora en fauna te beschermen of te verbeteren. Lees meer
Lees meer

Duurzame energie

Wij leveren graag een bijdrage aan een duurzame wereld. Dus ook, waar dat kan, aan projecten om duurzame energie op te wekken. Lees meer
Lees meer

Nationale parken

Met het (mede)beheer van de nationale parken zorgen we ervoor dat deze karakteristieke landschappen behouden blijven en dat bezoekers van de Nederlandse natuuriconen kunnen blijven genieten. Lees meer
Lees meer

Natuur is waardevol voor kinderen

Contact met de natuur is heel waardevol voor kinderen. Wij zien het als onze opdracht om kennis van, en liefde voor de natuur bij te brengen aan alle kinderen en jongeren. Lees meer
Lees meer

Natuur en gezondheid

Natuur is gezond! Zelfs een klein beetje groen heeft al verrassend veel invloed. En die positieve invloed gaat verder dan het inademen van frisse lucht. Lees meer
Lees meer

Maatschappelijke arbeidsparticipatie

Werken in de natuur zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen concentreren en minder stress ervaren. Daarom leent het zich zo goed voor onder meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer
Lees meer

Monumenten

Het goed onderhouden en toegankelijk houden van de vele monumenten in onze natuurgebieden, zien wij als een belangrijke taak. Lees meer
Lees meer

Zaden en plantmateriaal

We leveren plantmateriaal uit zaden van onze eigen terreinen, zaadgaarden en genenbank voor autochtone bomen en struiken. Onze zaden, stekken, bomen en struiken zijn ook beschikbaar voor zaadhandel en kwekerijen. Lees meer
Lees meer

Grond

We verkopen vrijgekomen grond uit natuurherstelprojecten en ontvangen baggerspecie om zandwinputten minder diep te maken. Hierbij zijn landschap en natuur sturend. Het ecologische resultaat na inrichting moet passen bij de natuurdoelen. Lees meer
Lees meer

Afval in de natuur

Tientallen miljoenen kilo’s afval belanden er jaarlijks in de Nederlandse natuur. Een ramp voor dieren en bodem. Het opruimen kost ons naar schatting jaarlijks een half miljoen euro. Lees meer
Lees meer