Wat we doen

Actuele thema's

Wij maken ons sterk voor verschillende thema's. CO2 opslaan en vasthouden, natuurinclusieve landbouw en natuurherstel zijn enkele voorbeelden. Hieronder staan ze allemaal.
Thema

Droogte

De droogte van de afgelopen jaren heeft geleid tot een verdroging en achteruitgang van de natuur.  Staatsbosbeheer pleit voor structurele maatregelen. Lees meer
Lees meer
Thema

CO2 opslaan en vasthouden

Wij willen er voor zorgen dat de natuur meer CO2 vasthoudt en opslaat. Met dat doel voor ogen willen wij tot 2030 5.000 hectare extra bos aanplanten en 5.000 hectare veen natter maken. Lees meer
Lees meer
Thema

Natuurinclusieve landbouw stimuleren

Duurzame landbouw die in samenhang met natuur en omgeving zowel landbouwproducten als natuur en landschap voortbrengt, bevordert de biodiversiteit. Daar zetten wij ons dus graag voor in. Lees hier meer
Lees hier meer
Thema

Bos beheren

Bossen zijn prachtige ecosystemen met veel biodiversiteit, heerlijk om in te recreëren én leverancier van duurzaam hout. Wij werken iedere dag aan méér en sterker bos. Lees meer
Lees meer
Thema

Natuur herstellen van stikstof

Veel van de bijzondere natuurgebieden lijden zwaar onder de grote stikstofneerslag. Wij werken hard aan om de effecten van deze stikstofoverlast te verminderen en de natuur te helpen herstellen. Lees meer
Lees meer
Thema

Recreatie

De natuur is van iedereen. Daarom zorgen we er ook voor dat iedereen van onze natuur kan genieten. Bijvoorbeeld met onze duizenden kilometers wandelpad. Jaarlijks krijgen we zo’n 150 miljoen bezoekers. Lees meer
Lees meer
Thema

Klimaatbuffers inrichten

Een hogere zeespiegel, meer hitte, droogte en vaker heel hoog water in de rivieren zijn gevolgen van klimaatverandering. Wij werken aan natuurgebieden die hier beter tegen kunnen. Lees meer
Lees meer
Thema

Water ruimte geven

Ruim een derde van ons gebied ligt langs de rivieren of grote wateren; onze deltanatuur. Al decennia werken we er aan om in deze gebieden niet alleen de biodiversiteit te vergroten maar hier ook ruimte te bieden voor water. Met resultaat! Lees meer
Lees meer
Thema

Natura 2000-gebieden beschermen

Om de biodiversiteit in Europa zoveel mogelijk te waarborgen zijn er Natura 2000 gebieden aangewezen. Stuk voor stuk gebieden met unieke planten en dieren die bescherming nodig hebben. Lees meer
Lees meer
Thema

Stad en natuur verbinden

Groen vanaf de voordeur. Natuur die verbonden is met de stad. Die zelfs onderdeel uitmaakt van de stad. Dat is ons beeld van een groene metropool en daar streven wij naar. Een groene metropool is niet alleen fijn voor mensen, maar ook goed voor de biodiversiteit Lees meer
Lees meer
Thema

Hout oogsten

Nederland gebruikt ieder jaar meer hout, omdat het een duurzame grondstof. Wij leveren zo’n drie procent daarvan. Dit hout produceren we natuurlijk op duurzame wijze en geheel volgens het FSC-keurmerk. Lees meer
Lees meer
Thema

Flora en fauna

Een bloeiend planten- en dierenleven in Nederland, waar ook de mens van kan genieten; dat is in de kern onze taak. Dat doen we door leefgebieden van flora en fauna te beschermen of te verbeteren. Lees meer
Lees meer
Thema

Energie opwekken

Wij leveren graag een bijdrage aan een duurzame wereld. Dus ook, waar dat kan, aan projecten om duurzame energie op te wekken. Lees meer
Lees meer
Thema

Nationale parken beheren

Met het (mede)beheer van de nationale parken zorgen we ervoor dat deze karakteristieke landschappen behouden blijven en dat bezoekers van de Nederlandse natuuriconen kunnen blijven genieten. Lees meer
Lees meer
Thema

Natuureducatie

Contact met de natuur is heel waardevol voor kinderen. Wij zien het als onze opdracht om kennis van, en liefde voor de natuur bij te brengen aan alle kinderen en jongeren. Lees meer
Lees meer
Thema

Zinvol werk bieden

Werken in de natuur zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen concentreren en minder stress ervaren. Daarom leent het zich zo goed voor onder meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer
Lees meer
Thema

Monumenten beheren

Het goed onderhouden en toegankelijk houden van de vele monumenten in onze natuurgebieden, zien wij als een belangrijke taak. Lees meer
Lees meer
Thema

Zaden en plantmateriaal leveren

We leveren plantmateriaal uit zaden van onze eigen terreinen, zaadgaarden en genenbank voor autochtone bomen en struiken. Onze zaden, stekken, bomen en struiken zijn ook beschikbaar voor zaadhandel en kwekerijen. Lees meer
Lees meer
Thema

Grond

We verkopen vrijgekomen grond uit natuurherstelprojecten en ontvangen baggerspecie om zandwinputten minder diep te maken. Hierbij zijn landschap en natuur sturend. Het ecologische resultaat na inrichting moet passen bij de natuurdoelen. Lees meer
Lees meer