Over Staatsbosbeheer

Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer is opgericht in 1899. Onze 1400 medewerkers beheren 271.000 hectare bos, natuur en landschap en 1.900 gebouwde objecten in Nederland. We werken samen met 8500 vrijwilligers en bieden maatschappelijke banen via samenwerkingspartners, waaronder 360 via Binnenwerk. In onze gebieden ontvangen we jaarlijks miljoenen bezoekers.

Kerncijfers

We zijn een zelfstandige publiekrechtelijke organisatie met een wettelijke taak, vallend binnen het domein van het ministerie van LVVN. Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de realisatie van nationale en internationale natuurdoelstellingen, openluchtrecreatie nabij stedelijke agglomeraties en de instandhouding van landschappelijke monumenten.

Hier vind je de kerncijfers van Staatsbosbeheer per 31 december 2023.

271.000 hectare in beheer
1400 medewerkers
258 miljoen euro omzet

Oppervlakte

We beheren in totaal 271.000 hectare natuur in Nederland, waarvan 95% is opengesteld voor publiek:

 • 92.000 ha bos
 • 16.000 ha heide
 • 31.000 ha water
 • 82.000 ha grasland
 • 11.000 ha zand
 • 39.000 ha overig

Organisatie en personeel

Bij Staatsbosbeheer werken 1406 mensen, waarvan:

 • 65% man en 35% vrouw
 • 31 leerlingen
 • 92 boa's
 • organogram

We werken samen met 8478 vrijwilligers en bieden 4090 maatschappelijke banen via samenwerkingspartners, waaronder 362 via Binnenwerk (49 teams).

Financiën

De bedrijfsopbrengsten zijn 258 miljoen euro, waarvan:

 • 31 miljoen euro bijdrage ministeries (12%)
 • 73 miljoen euro SNL-bijdrage provincies (28%)
 • 69 miljoen euro projectbijdragen (29%)
 • 85 miljoen euro eigen inkomsten (31%)

De bedrijfslasten zijn 265 miljoen euro, waarvan:

 • 14 miljoen euro grond en hulpstoffen
 • 129 miljoen euro uitbesteed werk 
 • 116 miljoen euro salariskosten
 • 5 miljoen euro afschrijvingen en overige kosten

Jaarverslag

Meer feiten en cijfers zijn te vinden in het jaarverslag van Staatsbosbeheer, de wettelijk verplichte publieke verantwoording. Het voldoet aan wettelijke eisen en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een accountant.

Download het jaarverslag (PDF, 172 pag. 8,3MB

Ook interessant