Over Staatsbosbeheer

Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer is opgericht in 1899 en beheert 270.000 hectare bos, natuur en landschap en 1.900 gebouwde objecten in Nederland. We bieden werk aan 13.000 mensen en ontvangen jaarlijks miljoenen bezoekers.

We zijn een zelfstandige publiekrechtelijke organisatie met een wettelijke taak, vallend binnen het domein van het ministerie van LNV. Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de realisatie van nationale en internationale natuurdoelstellingen, openluchtrecreatie nabij stedelijke agglomeraties en de instandhouding van landschappelijke monumenten.

Hieronder vind je de kerncijfers van Staatsbosbeheer per 31 december 2021.

270.000 hectare in beheer
13.000 mensen aan het werk
230 miljoen euro omzet

Oppervlakte

We beheren in totaal 270.000 hectare natuur in Nederland, waarvan 95% is opengesteld voor publiek:

 • 96.000 ha bos
 • 17.000 ha heide
 • 25.000 ha water
 • 85.000 ha grasland
 • 12.000 ha zand
 • 35.000 ha overig

Organisatie en personeel

Bij Staatsbosbeheer werken 1.329 mensen, waarvan:

 • 66% man en 34% vrouw
 • 25 leerlingen
 • 101 boa's
 • organogram

We werken samen met 8.265 vrijwilligers. En bieden 3.588 maatschappelijke banen via samenwerkingspartners.

Omzet

We hebben een omzet van 230 miljoen euro, waarvan:

 • 28 miljoen euro bijdrage Ministerie van LNV (12%)
 • 69 miljoen euro SNL-bijdrage Provincies (30%)
 • 56 miljoen euro projectbijdragen (24%)
 • 77 miljoen euro eigen inkomsten (34%)

Jaarverslag

Meer feiten en cijfers zijn te vinden in het jaarverslag van Staatsbosbeheer.

Download jaarverslag 2021 (PDF, 120 pag.)

Feiten en cijfers per provincie