Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer beheert 265.000 hectare bos, natuur en landschap, 1.900 gebouwen en een infrastructuur van duizenden kilometers aan paden en wegen. De organisatie biedt werk aan 1.000 professionals, wordt ondersteund door ruim 5.000 vrijwilligers en ontvangt jaarlijks miljoenen bezoekers. Op deze pagina vind u onze kerncijfers per 31 december 2015. 

Oppervlakte

 • 265.000 ha natuur in beheer bij Staatsbosbeheer
 • 95% daarvan is opengesteld voor publiek 

Organisatie en personeel

 • 3 divisies
 • 12 provinciale eenheden
 • 998 medewerkers, waarvan
  722 mannen
  276 vrouwen
  101 medewerkers met BOA-bevoegdheid (22,2 fte / 31.048 uur)
 • 49 jaar gemiddelde leeftijd

Vrijwilligers

 • 10.000 vrijwilligers waarvan
 • 5.950 vrijwilligers op structurele basis.

Omzet

 • 166 miljoen, waarvan
  16,1% subsidie Ministerie van EZ
  34,1% subsidie Provincies (SNL)
  49.8% eigen inkomsten.
 • 83 miljoen totale overheidsbijdrage (Rijk en Provincie), dit is 
  € 4,82 per Nederlander.
 • € 597 beheerkosten per ha, waarvan
  € 310 per ha gefinancierd door Rijk en Provincie en
  € 287 per ha gefinancierd door Staatsbosbeheer uit inkomsten uit o.a. hout, biomassa en verhuur vakantiewoningen.
 • zie ook: jaarverslag 2015

Recreatie 

 • 150 miljoen bezoeken per jaar 
 • 3.603 km gemarkeerde wandelroutes
 • 1.867 km fietspaden
 • 586 km ATB routes
 • 1.565 km ruiterpaden
 • 13.058 ha hondenlosgebieden
 • 1.245 ha struinnatuur
 • 256 uitzichtpunten
 • 61 observatiehutten
 • 8 buitencentra met 1,1 miljoen bezoekers per jaar 
 • 47 kampeerterreinen 
 • 53 vakantiewoningen 

Jeugd

 • 35 speelbossen 
 • 1,1 miljoen deelnemers aan jeugdactiviteiten
 • zie ook: dossier Jeugd

Hout en biomassa

 • 95.000 ha bos in beheer bij Staatsbosbeheer
 • 338.000 m3 houtoogst per jaar (=3% van houtverbruik in NL)
 • 28,8 miljoen omzet 
 • zie ook: dossiers Bos en houtoogst en Biomassa

Monumenten

 • 800 monumenten zijn in beheer bij Staatsbosbeheer, waarvan
 • 500 gebouwde, ongebouwde en groene rijksmonumenten
 • 200 archeologische rijksmonumenten
 • 100 gemeentelijke/provinciale monumenten 
 • zie ook: dossier Monumenten 

Samenwerking met

 • 90 zorginstellingen (zie ook: dossier Zorg en werkgelegenheid)
 • 5.000 boeren die 45.000 ha land in gebruik hebben
 • 65 evenementen