Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer is opgericht in 1899 en beheert 273.000 hectare bos, natuur en landschap en 1.900 gebouwde objecten in Nederland. We zijn een zelfstandige publiekrechtelijke organisatie met een wettelijke taak, vallend binnen het domein van het ministerie van LNV. Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de realisatie van nationale en internationale natuurdoelstellingen, openluchtrecreatie nabij stedelijke agglomeraties en de instandhouding van landschappelijke monumenten. We bieden werk aan 11.000 mensen en ontvangen jaarlijks miljoenen bezoekers.

Op deze pagina vindt u de kerncijfers van Staatsbosbeheer per 31 december 2020.

Oppervlakte

 • 273.000 ha natuur, waarvan
 • 95% is opengesteld voor publiek

Organisatie en personeel

 • 1.254 medewerkers, waarvan 68% man en 32% vrouw
 • 49,2 jaar gemiddelde leeftijd
 • 8.141 vrijwilligers
 • 1.965 maatschappelijke banen via samenwerkingspartners 
 • zie ook: organigram 

Omzet

 • 205 miljoen, waarvan:
 • 28 miljoen bijdrage Ministerie van LNV (13,6%)
 • 60 miljoen SNL-bijdrage Provincies (29,3%)
 • 117 miljoen eigen inkomsten (54,7%)       
 • zie ook: jaarverslag

Zorg en arbeidsparticipatie

 • 1.965 maatschappelijke banen onder begeleiding van samenwerkingspartners waarvan:
 • 605 deelnemers dagbesteding zorginstellingen
 • 982 taakgestraften Reclassering
 • 146 leerlingen VSO Pro onderwijsinstellingen
 • 60 re-integreerders arbeidsmarkt gemeentelijke instellingen
 • 172 medewerkers via Binnenwerk (BiZa)
 • zie ook: dossier Zorg en werkgelegenheid

Recreatie

 • 150 miljoen bezoeken per jaar
 • 4.777 km gemarkeerde wandelroutes
 • 75 km routes voor mindervaliden
 • 2.353 km fietspaden
 • 1.011 km MTB-routes
 • 2.136 km ruiter- en menpaden
 • 337 km kanoroutes
 • 16.235 ha hondenlosloopgebied
 • 1.384 ha struinnatuur
 • 272 uitzichtpunten
 • 100 schuilhutten   
 • 8 buitencentra met 1,2 miljoen bezoekers per jaar
 • 31 infocentra
 • 26 kampeerterreinen
 • 53 vakantiewoningen

Jeugd

 • 53 speelbossen en andere buitenspeelplekken 
 • 38 kabouterpaden
 • 47.163 kinderen deden mee aan activiteiten *)
 • 685.550 kinderen bezochten een speelbos *)
 • 11.550 kinderen deden mee aan NatuurWijs *)
 • zie ook: dossier Jeugd

*) Covid-19 heeft een aanzienlijk effect gehad op het aantal deelnemers aan natuureducatie en activiteiten voor gezinnen. Sinds de lockdown zijn alle activiteiten stopgezet.

Bos en bomen

 • 1,5 miljoen bomen geplant
 • 500.000 stuks plantmateriaal geleverd aan derden
 • 13.000 kilo zaad geoogst (voorbeeld: 1 kilo eikels = 250 stuks; 1 kilo dennenappels = 180.000 zaden)
 • 255.364 m3 geoogst rondhout (3% van houtverbruik in NL)
 • 62.844 ton biogrondstoffen
 • zie ook: dossier Bos 

Monumenten

 • 800 monumenten in beheer, waarvan
 • 200 archeologische rijksmonumenten
 • 100 gemeentelijke/provinciale monumenten
 • zie ook: dossier Monumenten