Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer is opgericht in1899 en beheert 273.000 hectare bos, natuur en landschap en 1.900 gebouwde objecten in Nederland. We zijn een zelfstandige publiekrechtelijke organisatie met een wettelijke taak, vallend binnen het domein van het ministerie van LNV. Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de realisatie van nationale en internationale natuurdoelstellingen, openluchtrecreatie nabij stedelijke agglomeraties en de instandhouding van landschappelijke monumenten. We bieden werk aan 11.000 mensen en ontvangen jaarlijks miljoenen bezoekers.

Op deze pagina vindt u de kerncijfers van Staatsbosbeheer per 31 december 2019.

Oppervlakte

 • 273.000 ha natuur, waarvan
 • 95% is opengesteld voor publiek

Organisatie en personeel

 • 3 divisies
 • 12 provinciale eenheden
 • 1.260 medewerkers, waarvan 70% man en 30% vrouw
 • 49,2 jaar gemiddelde leeftijd
 • 101 medewerkers met BOA-bevoegdheid
 • 2.071 maatschappelijke banen via samenwerkingspartners
 • 7.486 vrijwilligers

Omzet

 • 203 miljoen, waarvan
 • 27 miljoen bijdrage Ministerie van LNV (13,4%)
 • 65 miljoen SNL-bijdrage Provincies (31,9%)
 • 111 miljoen eigen inkomsten (54,7%)       
 • zie ook: jaarverslag

Zorg en arbeidsparticipatie

 • 2.071 maatschappelijke banen onder begeleiding van samenwerkingspartners waarvan:
 • 489 deelnemers dagbesteding zorginstellingen
 • 1.241 taakgestraften Reclassering
 • 164 leerlingen VSO Pro onderwijsinstellingen
 • 79 re-integreerders arbeidsmarkt gemeentelijke instellingen
 • 89 medewerkers via Binnenwerk (BiZa)
 • zie ook: dossier Zorg en werkgelegenheid

Recreatie

 • 150 miljoen bezoeken per jaar
 • 4.777 km gemarkeerde wandelroutes
 • 75 km routes voor mindervaliden
 • 2.353 km fietspaden
 • 1.011 km MTB-routes
 • 2.136 km ruiter- en menpaden
 • 337 km kanoroutes
 • 16.235 ha hondenlosloopgebied
 • 1.384 ha struinnatuur
 • 272 uitzichtpunten
 • 100 schuilhutten   
 • 8 buitencentra met 1,2 miljoen bezoekers per jaar
 • 31 infocentra
 • 44 kampeerterreinen en paalkampeerplekken
 • 55 vakantiewoningen
 • 44.000 deelnemers aan excursies

Jeugd

 • 53 speelbossen en andere buitenspeelplekken 
 • 38 kabouterpaden
 • 162.354 kinderen deden mee aan activiteiten
 • 684.750 kinderen bezochten een speelbos
 • 18.525 kinderen deden mee aan NatuurWijs
 • 300 gemeenten deden mee aan Boomfeestdag  
 • zie ook: dossier Jeugd

Bos en bomen

 • 1,5 miljoen bomen geplant
 • 500.000 stuks plantmateriaal geleverd aan derden
 • 13.000 kilo zaad geoogst (voorbeeld: 1 kilo eikels = 250 stuks; 1 kilo dennenappels = 180.000 zaden)
 • 255.364 m3 geoogst rondhout (3% van houtverbruik in NL)
 • 47.623 ton biogrondstoffen
 • voor meer cijfers zie: dossier Bos en houtoogst 

Monumenten

 • 800 monumenten in beheer, waarvan
 • 200 archeologische rijksmonumenten
 • 100 gemeentelijke/provinciale monumenten
 • zie ook: dossier Monumenten