Thema

Natuurbeheer

Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de overheid 270.000 hectare natuur en landschap in Nederland. We doen dit voor 17 miljoen Nederlanders. Een grote verantwoordelijkheid waar we trots op zijn. En die we op de best denkbare manier willen uitvoeren.
Natuurbeheer

Verantwoording over subsidies

Staatsbosbeheer ontvangt van provincies subsidie om een groot gedeelte van de natuurgebieden te beheren. Alle gegevens die zij van ons vragen, leveren wij. Lees hier meer
Lees hier meer
Natuurbeheer

Pachten bij Staatsbosbeheer

Op onze verpachte grond kunnen boeren beperkt maaien en hun vee laten grazen. Zij beheren zo deze grond. Uiteraard staat ook hier de natuurwaarde bovenaan. Lees meer
Lees meer