Thema

Natuurbeheer

Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de overheid 270.000 hectare natuur en landschap in Nederland. We doen dit voor 17 miljoen Nederlanders. Een grote verantwoordelijkheid waar we trots op zijn. En die we op de best denkbare manier willen uitvoeren.

Landschappen en ecosystemen

Ieder landschapstype en ieder ecosysteem heeft zijn eigen kenmerken, zijn eigen flora en fauna en reageert verschillend op droogte en stikstofoverschot. Om die verschillende soorten natuur zo gezond mogelijk te houden, varieert ook het ons beheer per natuursoort Lees meer
Lees meer
Natuurbeheer

Verantwoording over subsidies

Wij ontvangen van provincies subsidie om een groot gedeelte van de natuurgebieden te beheren. Alle gegevens die zij van ons vragen, leveren wij. Lees meer
Lees meer
Natuurbeheer

Grazers als natuurbeheerders

Grazers spelen een grote rol om de gewenste begroeiing te krijgen. En elke soort heeft zijn eigen specialisme waardoor een gevarieerd landschap ontstaat. Lees meer
Lees meer
Natuurbeheer

Pachten bij Staatsbosbeheer

Op onze verpachte grond kunnen boeren beperkt maaien en hun vee laten grazen. Zij beheren zo deze grond. Uiteraard staat ook hier de natuurwaarde bovenaan. Lees meer
Lees meer