Thema

Arbeidsparticipatie

Staatsbosbeheer biedt op verschillende manieren plaats aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we door een groene, gezonde leer-werkomgeving te bieden. Zo bieden we maatschappelijke arbeidsparticipatie, juist ook voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Groene omgeving

Steeds meer onderzoek wijst uit: natuur heeft een gunstig effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Zelfs een klein beetje groen heeft al verrassend veel invloed. Tijd doorbrengen in de natuur zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen concentreren, creatiever worden en minder stress ervaren. Bovendien stimuleert de natuur tot bewegen en tot sociaal contact. De groene omgeving die wij bieden is op zich al gezondheid bevorderend. Juist ook voor kwetsbare groepen in de samenleving. Natuur biedt een prikkelarme omgeving en bij werken of leren in het groen komen alle dimensies van positieve gezondheid aan bod.
‘Positieve gezondheid’ is het uitgangsprincipe van Staatsbosbeheer, en dat geldt ook voor het thema zorg en arbeidsparticipatie. Het begrip ‘positieve gezondheid’ is in 2012 geïntroduceerd, waarbij de focus ligt op de kracht en eigen regie van mensen. Gezondheid wordt hierbij in termen van veerkracht, functioneren en participatie gezien.

Participatiewet

Daarom ontwikkelen we samen met partners taak-en arbeidsgerichte activiteiten, gericht op ontwikkeling en re-integratie van deelnemers. Zo bieden we deelnemers een zinvolle dagbesteding, de kans om laagdrempelig werkervaring op te doen en de mogelijkheid om door te stromen richting een (deels) betaalde baan.
De werkzaamheden dragen bovendien bij aan het beheer van onze terreinen. Zo betrekken we, vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en als uitwerking van de Participatiewet, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het werk van Staatsbosbeheer. We richten ons hierbij op vier groepen: deelnemers dagbesteding, deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder statushouders), taakgestraften en leerlingen Vso/Pro/entreeopleiding

Cijfers arbeidsparticipatie

We bieden 4.090 maatschappelijke banen onder begeleiding van samenwerkingspartners waarvan:

  • 362 (49 teams) via Binnenwerk (BiZa)
  • 2.943 via Reclassering (taakgestraften)
  • 40 via sociale arbeidsintegratie
  • 558 via dagbesteding
  • 119 via VSO pro
    (cijfers per 31-12-2023)

Samenwerking

Wij werken hiervoor al jaren samen met ongeveer zestig instellingen uit het sociaal-maatschappelijk domein in alle provincies. Van zorginstellingen tot leerwerkplaatsen en van Reclassering tot Binnenwerk. Samen helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan zinvol werk in het groen. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met Binnenwerk, het rijksoverheidsprogramma dat uitvoering geeft aan de Participatiewet. Via dit programma zijn vele mensen met een arbeidsbeperking bij ons werkzaam in het beheer van onze gebieden, in vrijwel alle provincies.
We bieden ook werkgestraften een werkplek in onze natuurterreinen om hier in het kader van hun werkstraf arbeid voor het algemeen nut te verrichten. Dat past bij de rol die Staatsbosbeheer als groen nutsbedrijf inneemt. Hiervoor werken we samen met Reclasseringsafdelingen en de Raad voor de Kinderbescherming.

Soorten werkzaamheden

Het gaat dan bijvoorbeeld om het herstellen en aanvullen van verharde en onverharde recreatiewegen en wandelpaden, het opruimen van zwerfafval en het maaien van bermen rond wandelpaden en op recreatieterreinen. In de andere werkvelden (zorgcliënten, leerlingen speciaal voortgezet onderwijs, werkgestraften) zijn de werkzaamheden vooral gericht op de ecologische waarde van een gebied of beheermaatregelen voor de bosbouw. Hieronder vallen: het vrijmaken van heidevelden van opslag van bomen en struiken; het verzachten van de overgangen van bos naar open veld door handmatig snoeien en verwijderen van bomen; het leeghalen van vennen en waterpoelen; het snoeien van bomen; het verzagen van hout tot aanmaakhout en openhaardhout, en het onder begeleiding maken van producten zoals picknicktafels en nestkastjes. Doel is lekker bezig te zijn in een groene omgeving met een zichtbaar resultaat aan het eind van de dag.

Contact
Erna van der Wiel
Erna van der Wiel Senior adviseur maatschappelijke arbeidsparticipatie
Contact
Leonie Ringers
Leonie Ringers Senior adviseur maatschappelijke arbeidsparticipatie

Participatie

Het thema Arbeidsparticipatie hoort bij één van onze prioriteiten: participatie. In de natuur werken, leren of actief zijn, is goed voor gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen daarvan laten profiteren.

Uitgelicht