Thema

Stad en natuur

Groen vanaf de voordeur. Natuur die verbonden is met de stad. Zo ontstaat er een gezonde, klimaatbestendige leefomgeving; goed voor mens en dier. Dat is ons beeld van een groene metropool en daar streven wij naar.
500 mensen per km2 wonen er in Nederland
25 % van onze gebieden ligt vlakbij of tegen een stad
1,2 miljoen mensen wonen < 1200m van een natuurgebied

Gezonder en klimaatbestendiger

De groene metropool heeft veel voordelen. Niet alleen voor de natuur, juist ook voor de mens. Zo is meer groen in en om de stad goed voor ieders gezondheid en maakt het een stad leefbaarder in hete zomers. Lees meer
Lees meer

Goede voorbeelden

De komende 20 jaar staat Nederland voor de opgave om zo’n miljoen woningen te realiseren. Op plekken waar dat gebeurt in gebieden die grenzen aan ons beheerterrein, denken wij graag mee. Lees hier over de voorbeelden. Lees meer
Lees meer

Onderzoek: Natuur om de hoek

Staatsbosbeheer heeft in 2019 onderzoek laten doen naar het functioneren van recreatiegebieden die vanaf de jaren zestig bij de grote steden zijn aangelegd. In het rapport Natuur om de hoek staan de resultaten.

Dowload het onderzoek

Groene Metropool in beeld

Met het programma Groene Metropool brengen we natuur dichterbij de stad. Deze film laat zien waarom dat nodig is en hoe we dat doen.

Infoblad Groene Metropool

We vinden het heel normaal om aangesloten te zijn op netwerken die ons stroom en water leveren, netwerken die ons voeden en opladen. Maar hoe zit het met onze aansluiting op natuur? Zijn we verbonden met een groenblauw netwerk vanaf de voordeur tot in het landelijk gebied of moeten we eerst een eind reizen om in contact te komen met natuur? Is onze leefomgeving wel ‘natuurinclusief’ en is dat een standaardvereiste als nieuwe woongebieden worden ontworpen? Lees over het antwoord op deze vragen en over onze aanpak in het infoblad over het programma Groene Metropool van Staatsbosbeheer.

Download het infoblad
Contact
Caroline Porsius
Caroline Porsius Programmadirecteur Groene Metropool