Thema

Nationale parken

Met het (mede)beheer van de nationale parken zorgen we ervoor dat deze karakteristieke landschappen behouden blijven en dat bezoekers van de Nederlandse natuuriconen kunnen blijven genieten.

Behoud van mooie veelzijdige natuur

De nationale parken vertellen het verhaal van de mooie en veelzijdige Nederlandse natuur. Van duinen tot riviernatuur en van heide tot veen; ieder landschap kent zijn eigen geschiedenis en samenspel tussen mens en natuur. De 21 nationale parken zorgen ervoor dat deze karakteristieke landschappen behouden blijven en dat bezoekers van de Nederlandse natuuriconen kunnen blijven genieten.

Veel diversiteit

Op maar weinig plekken ter wereld vind je zoveel diversiteit aan natuur op zo’n korte afstand als in Nederland. Onze natuur ligt op de overgang van land naar water, is van (inter)nationaal belang en goed bereikbaar vanuit de steden. En ook nergens is de interactie tussen mens en natuur, en tussen water en land, zo zichtbaar in het landschap. Onze natuur is mede gevormd door (vroeger) menselijk ingrijpen en de manier waarop de mens met de natuur is omgegaan.

Karakteristieke eigenschappen

Ons land heeft kortom veel te bieden. De Nationale parken vertellen het verhaal van de Nederlandse natuur. Het verhaal van de Hoge Veluwe met de vele bossen is bijvoorbeeld een hele andere dan dat van de waddennatuur, waar de overgang van zoet naar zout een grote rol speelt. Terwijl het verhaal van Dwingelderveld vooral over heide en hoogveen gaat, krijgen in de Biesbosch rivieren en overstromingen de hoofdrol. De 21 nationale parken zorgen ervoor dat deze karakteristieke landschappen behouden blijven en dat bezoekers van de Nederlandse natuuriconen kunnen blijven genieten. Educatie, beleving en onderzoek staan daarin centraal. Samen werken we aan de bescherming en ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en landschap.

Nationale Parken Bureau

Staatsbosbeheer heeft, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, het Nationale Parken Bureau opgericht om deze nieuwe kwaliteitsstandaard te ontwikkelen, uit te rollen, en in de markt te zetten. Het is de opdracht van het Nationale Parken Bureau om partijen te inspireren, verbinden en begeleiden bij het verwezenlijken van nationale parken van (inter)nationale allure. Dat doen we samen met partners van de nationale parken, en met het publiek. Zo bouwen we aan een nieuwe, hogere kwaliteitsstandaard voor Nederlandse nationale parken, voor en door de samenleving.

Hollandse Duinen

Met Nationale Parken nieuwe stijl zoeken we meer de verbinding met leefgebieden en steden. Boswachter Mark legt uit hoe we dat bij Nationaal Park Hollandse Duinen aanpakken. 

Feiten en cijfers

Nederland telt 21 nationale parken. Ze beslaan zo’n 3 procent van het Nederlandse landoppervlak. Staatsbosbeheer heeft grond in 17 van de 21 parken. Van sommige zijn wij de grootste eigenaar, in andere gebieden zijn wij deeleigenaar. Onze betrokkenheid schept een bijzondere verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de nieuwe standaard voor de Nationale Parken. Er zijn ook een aantal nieuwe nationale parken in oprichting.

Contact
Jori Wolf
Jori Wolf Programmadirecteur Nationale Parken
 

Recreatie

Het thema Nationale parken hoort bij één van onze prioriteiten: recreatie. De natuur is van iedereen. Daarom zorgen we er ook voor dat iedereen van onze natuur kan genieten. Bijvoorbeeld met onze duizenden kilometers wandelpad. Jaarlijks krijgen we zo’n 150 miljoen bezoekers.

Uitgelicht