Thema

Flora en fauna

Een bloeiend planten- en dierenleven in Nederland, waar ook de mens van kan genieten; dat is in de kern onze taak. Dat doen we door leefgebieden van flora en fauna te beschermen of te verbeteren. Soms botsen doelstellingen met elkaar en vraagt de ene soort om aanpassingen in het leefgebied, waardoor andere soorten elders een heenkomen moeten zoeken. Die afwegingen worden vaak op provinciaal niveau gemaakt en als natuurbeheerder met jarenlange ervaring in beheer denken en adviseren we graag mee. Dat doen we samen met opdrachtgevers en ieder ander die betrokken is bij flora en fauna.

Faunabeheer

Wij beheren onze gebieden zo, dat zoveel mogelijk dieren die er thuishoren er zo goed mogelijk kunnen leven. Van de kleinste kriebelbeestjes tot de grote grazers. Lees meer
Lees meer

Exoten richten vaak schade aan

Hoewel exoten op het eerste gezicht een mooie toevoeging kunnen zijn, richten ze vaak veel schade aan. Daarom halen wij exoten, daar waar dat mogelijk is, weg. Lees meer
Lees meer

De wolf is welkom

In 2015 vestigde de eerste wolf zich op de Veluwe. Inmiddels bewonen meerdere roedels verschillende natuurgebieden. Wat Staatsbosbeheer betreft is de wolf welkom in zijn natuurgebieden. Lees meer
Lees meer

Ganzen horen bij Nederland

Ganzen zijn welkom in onze natuurgebieden. Ze vervullen een waardevolle ecologische taak. Maar ganzen veroorzaken ook schade, daarvoor sluiten wij niet onze ogen. Lees meer
Lees meer

Aantal broedende zeearenden blijft toenemen

De Oostvaarderplassen had in 2006 de primeur: het eerste broedende zeearend-paar in Nederland sinds lange tijd. Sindsdien neemt het aantal broedparen toe tot ruim twintig in de laatste jaren. Lees meer
Lees meer

Meer ruimte voor insecten

Het gaat slecht met insecten. En daar hebben niet alleen zijzelf last van. Ook de biodiversiteit en onze voedselvoorziening staan daarmee onder druk. Lees meer
Lees meer

Uitgelicht