Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Staatsbosbeheer voor leveranciers, boekingen en kamperen, arrangementen bij buitencentra en excursies.

Aanbestedingen

Staatsbosbeheer is een aanbestedende dienst en plaatst haar behoefte aan producten op TenderNed.nl. Zie ook: inkoop en aanbesteding.

Leveranciers

Bij overeenkomsten tussen Staatsbosbeheer en leveranciers zijn, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, de algemene voorwaarden van de Rijksoverheid van toepassing. Dit staat aangegeven op de opdrachtformulieren en opdrachtbrieven en in de overeenkomsten.

  • Bij diensten, bijvoorbeeld adviezen, gelden de ARVODI-2018 (PDF, 40 pag).
  • Bij leveringen van goederen zijn de ARIV-2018 van toepassing (PDF, 40 pag).
  • Bij opdrachten voor ICT-diensten is de ARBIT-2018 (PDF, 40 pag) van kracht, bij nieuwe contracten geldt de ARBIT-2022 (PDF, 40 pag).
  • Bij werken als bijvoorbeeld bouwactiviteiten worden de UAV-2012 gehanteerd (PDF, 27 pag).
  • Bij het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten geldt het Aanbestedingsreglement Werken, ARW-2016 (PDF, 495 pag)
  • KvK 30263544
  • BTW NL806511588B01

Facturen

Staatsbosbeheer werkt met elektronische facturatie (e-facturen). Bekijk de uitleg over e-facturatie aan Staatsbosbeheer.
Alleen als e-facturatie voor u niet mogelijk is, kunt u de factuur als PDF mailen naar: digitale.facturen@staatsbosbeheer.nl.

E-facturen en PDF's kunnen uitsluitend behandeld worden als de volgende informatie op de factuur is vermeld:
- het adres: Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA  Amersfoort.
- het ordernummer (50 of 55 +6 cijfers) of de kostenplaats (BEC +3 cijfers). Deze nummers zijn op te vragen bij uw opdrachtgever of contactpersoon binnen Staatsbosbeheer.

Kamperen

Voor boekingen van en overnachtingen op de kampeerterreinen van Staatsbosbeheer gelden de Algemene voorwaarden kampeerterreinen.

Arrangementen op aanvraag

Voor arrangementen van Staatsbosbeheer op aanvraag voor groepen, bedrijfsuitjes, e.d. gelden de Algemene voorwaarden arrangementen op aanvraag.

Excursies

Voor boekingen van individuele excursies en andere activiteiten via deze website gelden de Algemene voorwaarden excursies en activiteiten.

Verkoop rondhout en bezaagd hout

Voor verkoop van rondhout en bezaagd hout gelden de Algemene voorwaarden Staatsbosbeheer voor de verkoop van rondhout en bezaagd hout (PDF, 3 pag)

Erfpacht

Voor erfpacht gelden de Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2022 (PDF, 11 pag, 17 MB)