Het zit in onze natuur

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 265.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Algemene voorwaarden

Leveranciers

Bij overeenkomsten tussen Staatsbosbeheer en leveranciers zijn, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, de algemene voorwaarden van de Rijksoverheid van toepassing. Dit staat aangegeven op de opdrachtformulieren en opdrachtbrieven en in de overeenkomsten.

  • Bij diensten, bijvoorbeeld adviezen, gelden de Arvodi 2014.
  • Bij leveringen van goederen zijn de ARIV 2014 van toepassing.
  • Bij opdrachten voor ICT-diensten is de ARBIT-2014 van kracht.
  • Bij werken als bijvoorbeeld bouwactiviteiten worden de UAV 2012 gehanteerd.
  • Bij het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten geldt het Aanbestedingsreglement Werken, ARW 2012.

Kamperen

Voor boekingen van en overnachtingen op de kampeerterreinen van Staatsbosbeheer gelden de Algemene voorwaarden kampeerterreinen.

Arrangementen Buitencentra

Voor arrangementen speciaal voor groepen en bedrijfsuitjes vanuit de Buitencentra van Staatsbosbeheer gelden de Algemene voorwaarden arrangementen Buitencentra.

Excursies

Voor individuele excursies en andere activiteiten via de website gelden de Reserveringsvoorwaarden excursies en activiteiten.