Thema

Natuurinclusieve landbouw

Duurzame landbouw die in samenhang met natuur en omgeving zowel landbouwproducten als natuur en landschap voortbrengt. Zo zien wij natuurinclusieve landbouw en daar zetten wij ons graag voor in.

Uitgelicht

4.000 ha voor natuurinclusief landschap
40 experimenten samen met boeren

We helpen boeren over te schakelen

In veertig experimenten helpen we boeren over te schakelen op natuurinclusieve landbouw. Hierbij krijgt de boer meer grond tot zijn beschikking en neemt de biodiversiteit in natuurgebieden toe. Lees meer
Lees meer

Onderzoek kansen en knelpunten

Om de kansen en knelpunten van natuurinclusieve landbouw in kaart te brengen, worden de deelnemende bedrijven gemonitord. Van deze informatie kunnen andere bedrijven in hun doorontwikkeling profiteren. Lees meer
Lees meer

In de praktijk

Steeds meer boeren kiezen ervoor een samenwerking met Staatsbosbeheer aan te gaan voor natuurinclusieve landbouw. In de meeste provincies zijn verschillende bedrijven het experiment met ons aangegaan. Lees meer
Lees meer