Thema

Natura 2000-gebieden

Om de biodiversiteit van Europa veilig te stellen, ontwikkelde de Europese Unie een netwerk van de meest waardevolle Europese natuurgebieden: Natura 2000. Dit netwerk van beschermde gebieden moet ervoor zorgen dat er geen planten en dieren meer verdwijnen. Wij zetten ons daar voor de volle honderd procent voor in.
162 Natura 2000-gebieden in NL
128 gebieden (mede) in beheer van Staatsbosbeheer
50% van onze terreinen is Natura 2000-gebied

Natura 2000 helpt het verdwijnen van soorten te voorkomen

Natura 2000 biedt ons de ruimte zeldzame soorten en unieke ecosystemen beter te beschermen. Juist het veiligstellen van bijzondere kwaliteiten van een gebied vraagt om maatwerk. Wij beheren 130 van die gebieden. Lees meer
Lees meer

LIFE Nature

LIFE Nature & Biodiversity heeft als doel om leefgebieden, dier- en plantsoorten te beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. Lees meer
Lees meer