Thema

Hout en andere biogrondstoffen

Natuurbeheer levert veel biogrondstoffen op. Hout natuurlijk, maar ook hooi en riet. Staatsbosbeheer zet zich ervoor in om die biogrondstoffen zo hoogwaardig mogelijk te gebruiken. Zodat de opgeslagen CO2 zo lang mogelijk bewaard blijft. Bijvoorbeeld door er isolatieplaten of kunststof van te laten maken.

Hout

Bomen omzagen om hout van te maken doen we al sinds ons bestaan. Veertig procent van onze bossen zijn zogenaamde natuurbossen. Hierin halen we alleen bomen weg als dat beter is voor de biodiversiteit, bijvoorbeeld om andere bomen en planten meer licht te geven. Een deel van die bomen blijft daar liggen, omdat dat ook goed is voor de biodiversiteit. Maar het grootste deel van ons bos is zogenaamd multifunctioneel bos. Ook hierin is biodiversiteit enorm belangrijk, maar in deze bossen is ook meer ruimte voor recreatie en houtkap. In totaal leveren onze bossen tussen de 200.000 en 300.000 kuub hout per jaar op. Meer weten over waarom en hoeveel we kappen? Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over kappen of het artikel Hoeveel kapt Staatsbosbeheer eigenlijk?.

FSC®-keurmerk

Nederland verbruikt zo’n 16 miljoen m3 hout per jaar om te bouwen, timmeren en stoken — ofwel bijna één kuub per persoon per jaar. En dat zal waarschijnlijk alleen maar toenemen, want het besef groeit dat hout een prima, duurzaam alternatief is voor beton, staal en kunststof. Zo’n drie procent van de nationale houtvraag komt uit onze multifunctionele bossen. Wij beheren ze volgens het FSC®-keurmerk, het strengste ter wereld. Dit houdt onder meer in dat we altijd minder kappen dan dat er aangroeit. Onze houtoogst ligt gemiddeld op 74% van de houtaangroei. Dit zorgt ervoor dat ecologische en economische waarden hand in hand gaan. Kijk ook ons filmpje over houtproductie.

Isolatieplaten

De biogrondstoffen die de houtkap opleveren gebruiken we op verschillende manieren. Het mooie zaaghout gaat sinds jaar en dag naar de bouw. Het iets dunnere deel wordt gebruikt voor plaatmateriaal en emballage. Van een deel wordt papier gemaakt en het uiteinde van de takken wordt biomassa. Omdat we proberen al ons hout zo hoogwaardig mogelijk te gebruiken, zoeken we voor dat laatste deel naar mogelijkheden om de opgeslagen CO2 langer vast te houden. Zo kunnen houtdeeltjes, gras en riet ook gebruikt worden om isolatieplaten van te maken of kunststof. Er lopen verschillende initiatieven om biogrondstoffen zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. Met Biogrondstoffen BV ontwikkelen we samen met bedrijven mogelijkheden om biomateriaal zo nuttig mogelijk toe te passen. En – niet onbelangrijk – de inkomsten ervan worden weer in het natuurbeheer gestoken.

Hoeveel procent van de oogst gaat naar welke toepassing? De verdeling in percentages is gebaseerd op de totale houtoogst. De percentages verschillen per boomsoort.
146.000 m3 houtoogst
35.000 ton biomassa uit reststromen

Cijfers biogrondstoffen

In 2023 oogstten we 146.000 m3 hout (in 2022: 178.000 m3). De bestemming daarvan: 56% plaatmateriaal, 27% zaag- en emballagehout, 7% brandhout, 10% papier en andere industriĆ«le toepassingen. Daarnaast kwam er 35.000 ton biomassa (in 2021: 44.000 ton) vrij uit reststromen, waarvan 49% uit bos, 29% uit overige natuurgebieden en landschapselementen en 22% uit natuurherstelprojecten. (Cijfers per 31-12-2023).

Modern houtverwerkend bedrijf

Om beter te kunnen inspelen op die verschillende initiatieven en de toenemende vraag naar biogrondstoffen, pleiten wij voor een nieuw modern houtverwerkend bedrijf. We willen alle soorten hout vanuit één punt gaan verkopen. Sinds de grootste zagerij in Nederland in 2016 de deuren sloot, kunnen we een groot deel van ons hout niet meer afzetten. Dat wordt nu in het buitenland gezaagd, terwijl je dat eigenlijk binnen Nederland wilt houden. We hebben een alternatief gevonden in een nieuwe moderne houtzagerij die in Delfzijl moet komen. Dit wordt niet zomaar een houtzagerij, maar hier moeten alle stromen van de verwerking van biogrondstoffen bij elkaar komen. Dus zowel hout en houtsnippers om duurzaam te bouwen én grondstoffen voor de chemie.

Biomassa en haardhout

Zo zoeken we continu naar nieuwe manieren om onze biogrondstoffen zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. We leveren geen haardhout meer aan particulieren. Ook bouwen we de contracten met bedrijven aan wie we haardhout verkopen, af. Datzelfde geldt voor biomassa als brandstof. Zodra de contracten hiervoor zijn uitgediend, hopen we dat er voldoende manieren zijn om de houtsnippers zo in te zetten dat ook de daarin opgeslagen CO2 bewaard blijft.
Biogrondstoffen

Biomassa, hoe zit dat?

We zetten biogrondstoffen zo hoogwaardig mogelijk in. Toch leveren we nog biomassa voor stadsverwarming. Hoe zit dat? Lees hier meer
Lees hier meer

Hollands hout

Met Hollands hout® heeft Staatsbosbeheer in 2014 een submerk in de markt gezet, met als doel binnenlandse houttoepassingen te stimuleren. We willen meer uitstraling meegeven aan hout uit Nederlandse bossen door de positie van Hollands hout te versterken. We zijn trots op ons hout.

Grondstoffen

Het thema Hout en andere biogrondstoffen hoort bij één van onze prioriteiten: grondstoffen. Van hout tot klei en van zaden tot energie. De natuur is een bron hernieuwbare grondstoffen. Bij het beheer van onze terreinen komt allerlei natuurlijk materiaal vrij dat door slim gebruik ingezet wordt voor een groenere circulaire samenleving.

Uitgelicht