Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 hectare natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

De groene ruimte in Nederland is voor ons allemaal. Om van te genieten, te bewonderen, te ervaren en te koesteren. Met kennis en kunde zorgt Staatsbosbeheer voor natuur en alles wat die voortbrengt: een veelheid aan planten en dieren, bewegingsruimte, groene energie, bouw- en grondstoffen en schone lucht. Door steeds bewust meerdere belangen af te wegen, verstaan we de kunst om in een klein land die verschillende rollen te verenigen. Zo dragen we bij aan een groener en gezonder Nederland waar mensen ook in de toekomst fijn en veilig kunnen leven.

De 128 Natura 2000-gebieden die we beheren, herbergen 80% van de Nederlandse biodiversiteit. De bescherming van onze natuurgebieden begint bij goed beheer door zo’n 1.350 medewerkers. Onze ambitie is dat de 270.000 hectare natuur die wij beheren er in de toekomst nog beter voorstaat en weerbaarder is tegen droogte, stikstof en klimaatverandering. We zorgen ervoor dat 95% van onze natuurgebieden open is voor het publiek en dat ze bijdragen aan een circulaire samenleving. Met producten en ecosysteemdiensten die vanzelfsprekend zijn in ons dagelijks bestaan: hout, biomassa, zand, klei, verbetering van lucht, bodem en (drink)water.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer, wat we doen en waarom en met wie we samenwerken? Lees het laatste nieuws, bekijk de natuurverhalen of abonneer je op de nieuwsbrief Bericht van de boswachter en ontvang elke maand boeiende weetjes, interessante verhalen en tips voor uitjes in de natuur en de mooiste routes van dit seizoen.