Privacy

Staatsbosbeheer neemt bij de verwerking van persoonsgegevens de privacy van haar relaties in acht. Dit doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring

In de privacyverklaring staat uitgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens. We geven inzicht in onze doelen en rechten van relaties om gegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen, te wissen, e.d. We leggen uit hoe relaties bezwaar kunnen maken en welke maatregelen we nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen alle vormen van onrechtmatige verwerking.