Organisatie

Prioriteiten en doelen

Als grootste terreinbeheerder draagt Staatsbosbeheer graag bij aan een aanpak die Nederland ook voor de toekomst verzekert van een groenere en natuurlijke omgeving waar iedereen gezond en veilig kan leven en werken. Die ambitie hebben we vertaald naar vijf prioriteiten en doelen.

1. Biodiversiteit

Wij beheren onze terreinen zo dat de verschillende ecosystemen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen om de natuur veerkrachtiger te maken. Hierbij richten wij ons vooral op de Natura 2000-gebieden. In 2025 staat 50% van deze gebieden er beter voor.

Grote variatie
Een zo groot mogelijke variatie aan planten en dieren in Nederland, daar zetten wij ons voor in. Ieder gebied kent verschillende ecosystemen en ieder ecosysteem heeft andere eigenschappen waarin planten en dieren zich thuisvoelen. Daarom varieert onze inzet ook per gebied. Of het nu om bos, veen, heide of een ander soort gebied gaat, wij beheren altijd op zo’n manier dat de biodiversiteit zo groot mogelijk is. En omdat biodiversiteit zich niet beperkt tot onze natuurgebieden, werken we ook steeds meer samen met anderen. Bijvoorbeeld met boeren die kiezen voor natuurinclusieve landbouw.

Wat we doen

2. Klimaat

Wij helpen op verschillende manieren om de klimaatverandering zelf en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Meer bomen en natter veen bijvoorbeeld. Maar we maken ook de natuur beter bestand tegen weersextremen en we stimuleren het opwekken van duurzame energie.

Inspelen op klimaatverandering
Om de CO2-opslag in de natuur te vergroten, willen we tot 2030 5.000 hectare extra bos planten en 5.000 hectare veen natter maken. Daarnaast zorgen we ervoor dat de natuur beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte en droogte. En niet alleen de natuur heeft daar wat aan. Water de ruimte geven helpt wateroverlast tegen te gaan in dorpen en steden. Ook stimuleren we – daar waar dat kan - het opwekken van duurzame energie.

Wat we doen

3. Recreatie

De natuur is van iedereen. Daarom zorgen we er ook voor dat iedereen van onze natuur kan genieten. Bijvoorbeeld met onze duizenden kilometers wandelpad. Jaarlijks krijgen we zo’n 150 miljoen bezoekers. Natuurlijk willen we dat in 2025 nóg meer mensen genieten van onze topnatuur. Bijvoorbeeld door een toename van het aantal deelnemende kinderen aan onze activiteiten: van zo’n 1 miljoen naar 1,2 miljoen.

Onze visie: Samen gaan we het beleven
Buiten de natuur beleven, het zit in ons DNA en is ons dagelijks werk. We bieden paden, lanen, verblijf op kleine schaal, kampeerterreinen en vakantiewoningen, hoge kwaliteit natuur en landschap, stilte, donkerte, authenticiteit, veel ruimte, grote indrukken, klein geluk en natuurlijk: de boswachter. Dat doen we al meer dan 120 jaar. Dit doen we natuurlijk liefst met een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. 'Samen met' in plaats van 'voor' de samenleving. Download visie 'Samen gaan we het beleven'

Wat we doen

4. Grondstoffen

De natuur is een bron van groene energie en hernieuwbare grondstoffen. Bij het beheer van onze terreinen komt allerlei natuurlijk materiaal vrij dat door slim gebruik ingezet wordt voor een groenere circulaire samenleving. Nu hergebruiken we ongeveer 75% van de grond- en reststoffen. In 2025 moet dat minstens 85 % zijn.

Van hout tot graskarton en van zaden tot windenergie
Het hout dat onze bossen opleveren, gebruiken we natuurlijk om mooie planken van te zagen voor bijvoorbeeld meubels. Maar van een deel van ons geoogste hout worden ook plaatmateriaal en papier gemaakt. Daarbij zoeken we altijd de meest hoogwaardige toepassing met de meest langdurige vastlegging van CO2. En door gras op een slimme manier te verwerken, is er karton van te maken. Ook grond en klei kunnen we duurzaam benutten. Daarnaast leent een deel van ons gebied zich prima voor het opwekken van duurzame energie. En natuurlijk leveren onze gebieden heel veel zaden en plantmateriaal. Om innovatie voor duurzame toepassingen te ondersteunen, werken we samen met bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Samen met hen zoeken we continu naar manieren om deze groene reststoffen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te gebruiken.

Wat we doen

5. Participatie

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers en jeugd is de natuur vaak de ideale plek om te werken of te leren. Wij bieden graag mensen de mogelijkheid te participeren in natuurbeheer. Zo willen wij bijvoorbeeld in 2025 aan 500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk bieden in onze terreinen.

Werken, leren en bewegen in de natuur
In de natuur werken, leren of actief zijn heeft een gunstig effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen daarvan laten profiteren. We bieden een werkplek in de natuur aan ruim 200 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer dan 8000 vrijwilligers helpen ons regelmatig met het beheerwerk, rondleidingen of monitoring. Via educatieve programma’s laten we jaarlijks duizenden kinderen buiten spelend leren. En natuurlijk stimuleren we ouderen om vooral lekker actief te blijven.

Wat we doen

Ondernemingsplan 2020-2025

Veerkracht en verbinding is de titel van het ondernemingsplan van Staatsbosbeheer voor de periode 2020-2025, dat onze prioriteiten en doelen toelicht. De titel verwijst naar de rol die wij kunnen en willen spelen in de uitdagingen waar Nederland voor staat: klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw, de stikstofopgave en verduurzaming in de landbouw.

Download