Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Staatsbosbeheer Zeeland

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Zeeland per 31-12-2019.

In Zeeland beheren wij niet alleen schorren, slikken, kreken, graslanden, dijken, water en duinen, maar ook monumenten, buitenplaatsen en een groot gedeelte van de Staats-Spaanse Linies. De terreinen van Staatsbosbeheer in Zeeland dragen niet alleen bij aan het behoud van biodiversiteit en landschap op Europese, landelijke en provinciale schaal. Ze zijn ook essentieel voor de regionale economie; met name de kust van Walcheren, Veerse meer, Kop van Schouwen en Grevelingen zijn toeristische topgebieden. Boswachterij Westerschouwen is het grootste bos in Zeeland en werd  indertijd aangelegd om verstuiving van de duinen tegen te gaan. Onze kernopgave is het beheer en onderhoud van natuurterreinen en recreatievoorzieningen.

Natuur en recreatie

 • 12.000 hectare natuur in beheer, waarvan 7.500 hectare binnen het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ).
 • 407 km wandel-, fiets, mountainbike- en ruiterroutes.
 • 1 nationaal park: Oosterschelde. Provincie Zeeland financiert het Nationaal Park Oosterschelde en Staatsbosbeheer is één van de terreinbeheerders.
 • De financiële middelen voor het beheer van alle recreatievoorzieningen zijn niet toereikend. Daarom werken we in het beheer samen met partijen uit de regio, zoals ruiter- of ATB-verenigingen. In sommige gevallen krijgen we een financiële bijdrage van derden, zoals van DOW in Zeeuws-Vlaanderen. Daarmee kunnen recreatieve voorzieningen behouden blijven.
 • Alle natuurgebieden in Zeeland

Maatschappij

 • 514 vrijwilligers
 • 1 maatschappelijke adviesraad voor (on)gevraagd advies en een frisse blik van buiten.
 • 5 speelplekken en 2 kabouterpaden voor kinderen.
 • 2 geboorte- en herdenkingsbossen.
 • Samenwerking met scholen en IVN; kinderen gaan samen met onze boswachters naar buiten, bijvoorbeeld voor een buitenles in de Grevelingenweek.
 • Samenwerking met Zeeuwse Gronden; zinvolle dagbesteding in onze natuurgebieden voor cliënten van Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden.

Flora en fauna

 • 130 broedparen van de strandplevier in Nederland, waarvan 85% kiest voor de Zuidwestelijke Delta. In het kader van een verbering van de leefomgeving van deze vogel heeft Staatsbosbeheer op het Verklikkerstrand (Kop van Schouwen) potentiele broedplaatsen gemarkeerd. 
 • Voorbeelden van natuurprimeurs in 2019: broedende nachtzwaluw in de Kop van Schouwen; het soldaatjeeen bijzondere orchidee in het Veerse Meer; een hagedis op Fort Rammekens. 

Monumenten

 • Belangrijkste erfgoed: Ringwalburg Burgh-Haamstede, Fort Rammekens (Walcheren), Staats-Spaanse Linies (Zeeuws-Vlaanderen), Buitenplaatsen Manteling (Walcheren), Meester van der Heijdengroeve (Zeeuws-Vlaanderen) Atlantikwall (Schouwen en Walcheren).

Natuurinclusieve landbouw

 • 2.778 hectare land wordt verpacht aan boeren. We stimuleren boeren om natuurinclusief te werken en bieden cursussen aan. Samen met boeren onderzoeken we hoe de Zeeuwse landbouw toekomstbestendig kan worden.

Organisatie

 • Sinds 1-1-2019 zijn de natuurgebieden van Staatsbosbeheer in Zeeland onderdeel van de provinciale eenheid Zuidwestelijke Delta. Dit werkgebied omvat de natuurgebieden in Zeeland, op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard met de aangrenzende wateren Haringvliet, Krammer-Volkerak en Hollands Diep, en de Zuid-Hollandse en Brabantse Biesbosch. In de Zuidwestelijke Delta beheert Staatsbosbeheer ruim 22.000 hectare  natuur- en recreatiegebieden.
 • In het Programma Deltanatuur Zuidwestelijke Delta werken Staatsbosbeheer en partners aan een veerkrachtige, beleefbare getijdennatuur in de delta. Zie: Deltanatuur - Zuidwestelijke Delta

Meer info

Sandra den Adel - Aartsen
Vragen over dit onderwerp? Sandra den Adel - Aartsen Provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta