Thema

Klimaatbuffers

Hittestress? Extreme regen? Of juist extreme droogte? Hoe gaan we als Nederland om met de gevolgen van klimaatverandering. Natuurgebieden kunnen helpen.

Effecten dempen

Veel natuurgebieden zijn dé buffer om de effecten van het steeds extremere klimaat te dempen. Door heftige neerslag op te vangen worden effecten van droogte gedempt en helpen we overstromingen te voorkomen. Daarnaast helpt natuur tegen hittestress; daar waar bomen staan wordt het minder warm. Staatsbosbeheer beheert inmiddels tal van klimaatbuffers waarmee steden als Venlo, Den Bosch en Dordrecht worden behoed voor natte voeten. Dat dat geen overbodige luxe is blijkt ook uit het door het KNMI uitgegeven rapport Klimaatsignaal ’21.

Veen als spons

Veengebieden kunnen bijvoorbeeld heel goed als klimaatbuffer dienen. Door veen natter te maken gaan we niet alleen CO2-uitstoot tegen, maar kunnen we ook meer water opvangen en bewaren. Veen werkt eigenlijk als een soort spons. Bij veel neerslag kan je er veel water in kwijt dat weer te gebruiken is bij droogte.
Alle veengebieden in Nederland zijn door mensen veranderd en verschillen nu in cultuurhistorie, bodem en water. Dit maakt dat er niet één algemene methode is om veen natter te maken. Daarom heeft de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) de ‘Visie klimaatbestendige veenlandschappen’ opgesteld. Hiermee willen de samenwerkende natuurorganisaties die het CNK vormen, waaronder Staatsbosbeheer, een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over de klimaatopgave voor veengebieden.
In de visie Klimaatbestendige veenlandschappen worden de hydrologische omstandigheden per regio beschreven. Daarnaast wordt duidelijk geschetst wat de gevolgen voor het veen en het omliggende landschap zijn bij niet ingrijpen en wat de mogelijkheden voor verschillende grondgebruikers zal zijn als we het veen weer natter maken. Op die manier stippelt de visie mogelijke routes uit naar hoe verschillende soorten veen meer water zouden kunnen vasthouden en dient ter inspiratie voor te maken keuzes in gebiedsprocessen.
Lees hier de samenvatting (pdf) of hier het visiedocument ‘Klimaatbestendige veenlandschappen’ (pdf).

Klimaat

Het thema Klimaatbuffers hoort bij één van onze prioriteiten: het klimaat. Wij helpen op verschillende manieren om de klimaatverandering zelf en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Meer bomen en natter veen bijvoorbeeld. Maar we maken ook de natuur beter bestand tegen weersextremen en we stimuleren het opwekken van duurzame energie.

Uitgelicht