Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Adviesgroepen

Staatsbosbeheer zet zich in voor het beschermen, beleven en benutten van de natuur en wil graag dat natuur dicht bij de mensen is en blijft. Wij laten ons daarom adviseren door verschillende advies- en gebruikersgroepen.

Jongerenraad

De Jongerenraad bestaat uit 5 tot 10 jongeren in de leeftijd van 18 tot 28 jaar, met verschillende culturele achtergronden. Zij adviseren Staatsbosbeheer over vraagstukken die spelen in natuurgebieden, vraagstukken die betrekking hebben op een bepaalde doelgroep of over nieuw te ontwikkelen producten. De jongeren spreken met verschillende stakeholders en met hun eigen achterban en brengen uiteindelijk een advies uit aan de directeur van Staatsbosbeheer. Download Reglement Jongerenraad

Leden Jongerenraad
Anne ten Berge, Zwanet Herbert, Nienke van Ittersum, Marit Kamp, Mohammed Kechouh, Ishvar Lalbahadoersing, Saskia van Otterloo,  Johannes van der Poel, Kimberley Roersma en Quiniver Tuinder. De Jongerenraad stelt zicht voor

Fauna Adviescommissie

De Fauna Adviescommissie adviseert de directeur Staatsbosbeheer over maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van fauna die relevant zijn voor de uitvoeringspraktijk van Staatsbosbeheer. De commissie is samengesteld uit vakinhoudelijke deskundigen op het gebied van fauna en bestaat uit minimaal 5 en ten hoogste 7 leden. Zij hebben zitting op persoonlijke titel. Jaarlijks legt de directeur Staatsbosbeheer ten minste twee adviesaanvragen aan hen voor. De commissie komt ieder kalenderjaar minimaal 2 keer bij elkaar. Download Reglement Fauna Adviescommissie

Leden Fauna Adviescommissie
Eind 2017 zijn 5 leden voor 3 jaar benoemd, waaronder: mr. Annelies Freriks, ir. René Leegte, prof. dr. Jelle Reumer en ir. Titia Wolterbeek. Ambtelijk secretaris: Saskia de Jonge, afdelingshoofd Beheer & Planning van Staatsbosbeheer.

Bosbeheer Adviescommissie

De Bosbeheer Adviescommissie adviseert de directeur Staatsbosbeheer over het bosbeheer. De leden vertegenwoordigen verschillende werkvelden binnen het bosbeheer. De eerste adviesvraag waar de commissie mee aan de slag gaat is welke bosontwikkeling is gewenst in de essenbossen (na essentaksterfte). Download Reglement Bosbeheer Adviescommissie

Leden Bosbeheer Adviescommissie
Per 1 januari 2018 zijn de volgende commissieleden benoemd: prof.dr.ir. G.M.J. Mohren (voorzitter), dr.ir. J. den Ouden, dr. P.W.F.M. Hommel, ir. G.J. Nijland, ing. J.P.G. de Klein MSc, ing. L.A.S. Klingen, ing. R.A.M. van Hoesel. Ambtelijk secretaris: Sander Wijdeven, teamcoördinator Bos van Staatsbosbeheer.

Maatschappelijke adviesraden

In iedere provinciale eenheid van Staatsbosbeheer is een maatschappelijke adviesraad geïnstalleerd. Deze raad adviseert het provinciehoofd van Staatsbosbeheer over vraagstukken in de desbetreffende provinciale eenheid, met als doel het maatschappelijk rendement en maatschappelijke inbedding van Staatsbosbeheer te vergroten. De maatschappelijke adviesraad is samengesteld uit mensen met een verschillende achtergrond en met een breed maatschappelijk inzicht. Het betreft een onbezoldigde nevenfunctie en de leden hebben zitting op persoonlijke titel. Download Reglement maatschappelijke adviesraden Staatsbosbeheer.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Fryslân 
Leden (benoemd per 29-01-2018): N. Ketelaar (vz.), H. Feenstra, E. de Vrij, G. Breteler. Leden (benoemd per 01-06-2018 en 05-06-2018): R.J. de Jong, M. Buisman.
Ambtelijk secretaris: Anja Haga, accountmanager Staatsbosbeheer Fryslân.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Drenthe
Leden (benoemd per 1-04-2019): R. Munniksma (vz.), E. v.d. Bilt, M. Steenhuis, Sj. Wagenaar, O.W. Eleveld, A. Crum
Ambtelijk secretaris: Aaldrik Pot provinciaal adviseur Staatsbosbeheer Drenthe.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Overijssel 
Leden (benoemd per 01-05-2018): J. Janssen (vz.), M. Beijk, drs. G.A. Bentvelsen, dr. M.W.J. Flooren, W. van der Heide, ir. W. van Zanten.  
Ambtelijk secretaris: Elke Kunen, accountmanager Staatsbosbeheer Overijssel.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Flevoland
Leden (benoemd per 18-12-2017): A. Jorritsma (vz.), drs. W.G. Bekkering, dr. M.R. van Eerden, R.C. Kantier, D. Monsma, R. Tromp, J. Vaandrager en (benoemd per 1-1-2019): V. Kampschoër.
Ambtelijk secretaris: Annika van Dijk, accountmanager Staatsbosbeheer Flevoland.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Gelderland 
Leden (benoemd per 6-3-2018): W. Simons van Leeuwen (vz.), ing. A.E.H. van Helvoirt-Looman, dr. ir. P.A. Jansen, M.W. Storteboom (benoemd per 27-6-2018). 
Ambtelijk secretaris: Marjolein Kloek, accountmanager Staatsbosbeheer Gelderland.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Utrecht
Leden (benoemd per 06-12-2017): mr. W.J. Kooy (vz.), drs. D.J. van Maanen, ir. L. van Zwieten, ing. D.S. Schoonman, ir. D.D. Zandbelt, ir. F.C. van der Schans en (benoemd per 17-4-2019): drs. D. Majoor.  
Ambtelijk secretaris: Kees de Lange, accountmanager Staatsbosbeheer Utrecht.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Noord-Holland
Leden (benoemd per 14 juni 2018): drs. R. Peters (vz.), R. Grondel, drs. Ir. P.J. Overakker, A.M.J. van Rijsselberghe, R. van Gerve.
Ambtelijk secretaris Barbara Duijn.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Zuid-Holland
Leden (benoemd per 15-10-2018): C. Kalden (vz.), C. van der Kamp, A. Verhorst, S. Eilander, H. Ridder (benoemd per 13-12-2018) en S. van Noppen (benoemd per 21-3-2019).
Ambtelijk secretaris: Rudi van Venetie, accountmanager Staatsbosbeheer Zuid Holland.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Zeeland
Leden (benoemd per 28-05-2018): D. Verheijen, J. van Blarikom, P. Moree, J. Stronkhorst, A. van Veen, mr. A. Grootenboer.
Ambtelijk secretaris: Sandra den Adel, provinciaal adviseur Staatsbosbeheer Zeeland.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Noord-Brabant
Leden (benoemd per 21-03-2018): Y. de Boer (vz.), W. Smit, J. Schouw, E. Anssems, R. Metzke, P. von Meijenfeld, A. van der Zijden (benoemd per 09-05-2018).
Ambtelijk secretaris: Alma van Esch, communicatieadviseur Staatsbosbeheer Noord-Brabant.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Limburg
Leden (benoemd per 26-06-2019): H. Kaiser (vz.), W. Hazeu, T. ter Meulen, J. Schatorjé, I. Schops en O. Wolfs.
Ambtelijk secretaris: G. Jonkman, accountmanager Staatsbosbeheer Limburg