Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Adviesgroepen

Staatsbosbeheer zet zich in voor het beschermen, beleven en benutten van de natuur en wil graag dat natuur dicht bij de mensen is en blijft. Wij laten ons daarom adviseren door verschillende advies- en gebruikersgroepen.

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de directie – gevraagd en ongevraagd - over de wijze waarop Staatsbosbeheer aansluit bij de wensen en inzichten van gebruikers van onze natuurgebieden. De voorzitter en leden van de raad van advies worden benoemd door de Raad van Toezicht.

Leden Raad van Advies
Dr. ir. G. (Gerhard) van den Top (voorzitter), ir. M.A.E. (Marc) Calon, ir. B.M. (Bertrand) van Ee, dr. ir. C.L. (Coenraad) Krijger, C.F.J. (Cees) Slager,  ir. A.N. (Anita) Wouters, drs. W.A. (Willem) baron Schimmelpenninck van der Oije.

Jongerenraad

De Jongerenraad bestaat uit 5 tot 15 jongeren in de leeftijd van 18 tot 28 jaar, met verschillende culturele achtergronden. Zij adviseren Staatsbosbeheer over vraagstukken die spelen in natuurgebieden, vraagstukken die betrekking hebben op een bepaalde doelgroep of over nieuw te ontwikkelen producten. De jongeren spreken met verschillende stakeholders en met hun eigen achterban en brengen uiteindelijk een advies uit aan de directeur van Staatsbosbeheer. Download Reglement Jongerenraad

Leden Jongerenraad
Anne ten Berge, Zwanet Herbert, Marit Kamp, Johannes van der Poel, Nelleke van Rij, Quiniver Tuinder, Ava van Vliet en Christoph van Zeventer. Ambtelijk secretaris: Marjolein Kloek, accountmanager Staatsbosbeheer Gelderland. Meer weten? De Jongerenraad stelt zich voor

Fauna Adviescommissie

De Fauna Adviescommissie adviseert de directeur Staatsbosbeheer over maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van fauna die relevant zijn voor de uitvoeringspraktijk van Staatsbosbeheer. De commissie is samengesteld uit vakinhoudelijke deskundigen op het gebied van fauna en bestaat uit minimaal 5 en ten hoogste 7 leden. Zij hebben zitting op persoonlijke titel. Jaarlijks legt de directeur Staatsbosbeheer ten minste twee adviesaanvragen aan hen voor. De commissie komt ieder kalenderjaar minimaal 2 keer bij elkaar. Download Reglement Fauna Adviescommissie

Leden Fauna Adviescommissie
Eind 2017 zijn 5 leden voor 3 jaar benoemd, waaronder: mr. Annelies Freriks, ir. René Leegte, prof. dr. Jelle Reumer en ir. Titia Wolterbeek. In september 2021 is de commissie uitgebreid met prof. dr. Koos Biesmeijer en dr. Martin Drenthen. Ambtelijk secretaris: drs. Caroline Porsius, manager Natuur & Samenleving bij Staatsbosbeheer.

Bosbeheer Adviescommissie

De Bosbeheer Adviescommissie adviseert de directeur Staatsbosbeheer over het bosbeheer. De leden vertegenwoordigen verschillende werkvelden binnen het bosbeheer. De eerste adviesvraag waar de commissie mee aan de slag gaat is welke bosontwikkeling is gewenst in de essenbossen (na essentaksterfte). Download Reglement Bosbeheer Adviescommissie

Leden Bosbeheer Adviescommissie
Per 1 januari 2018 zijn de volgende commissieleden benoemd: prof.dr.ir. G.M.J. Mohren (voorzitter), dr.ir. J. den Ouden, dr. P.W.F.M. Hommel, ir. G.J. Nijland, ing. J.P.G. de Klein MSc, ing. L.A.S. Klingen, ing. R.A.M. van Hoesel. Ambtelijk secretaris: Sander Wijdeven, teamcoördinator Bos van Staatsbosbeheer.

Maatschappelijke adviesraden

In iedere provinciale eenheid van Staatsbosbeheer is een maatschappelijke adviesraad geïnstalleerd. Deze raad adviseert het provinciehoofd van Staatsbosbeheer over vraagstukken in de desbetreffende provinciale eenheid, met als doel het maatschappelijk rendement en maatschappelijke inbedding van Staatsbosbeheer te vergroten. De maatschappelijke adviesraad is samengesteld uit mensen met een verschillende achtergrond en met een breed maatschappelijk inzicht. Het betreft een onbezoldigde nevenfunctie en de leden hebben zitting op persoonlijke titel. Download Reglement maatschappelijke adviesraden Staatsbosbeheer.

Maatschappelijke Adviesraad Staatsbosbeheer Groningen:
Leden: L.A.M. Kompier, K. Klomp en T. Oterdoom (benoemd per 20-12-2019) en 2 vacatures.
Ambtelijk secretaris Anoesjka Lodder- Volkerts, accountmanager Staatsbosbeheer Groningen.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Fryslân 
Leden: H. Feenstra (benoemd per 29-01-2018), M. Buisman (benoemd per 20-8-2019), M. Jager, J. Doornbos, R. Haverkort, F. Hernamdt (benoemd per 1-3-2022), S. Hartman (benoemd per 1-3-2022).
Ambtelijk secretaris: Jelle de Boer, accountmanager Staatsbosbeheer Fryslân.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Drenthe
Leden: R. Munniksma (vz.), E. v.d. Bilt, M. Steenhuis, Sj. Wagenaar, O.W. Eleveld, A. Crum (benoemd per 1-04-2019).
Ambtelijk secretaris: Aaldrik Pot provinciaal adviseur Staatsbosbeheer Drenthe.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Overijssel 
Leden: J. Janssen (vz.), M. Beijk, drs. G.A. Bentvelsen, dr. M.W.J. Flooren, W. van der Heide, ir. W. van Zanten (herbenoemd per 01-05-2022); B. Visser (benoemd per 24-9-2019).
Ambtelijk secretaris: Elke Kunen, accountmanager Staatsbosbeheer Overijssel.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Flevoland
Leden: A. Jorritsma (vz.), drs. W.G. Bekkering, dr. M.R. van Eerden en J. Vaandrager (herbenoemd per 18-12-2020); dr. V. Kampschoër (herbenoemd per 20-3-2022); J. Kodde (benoemd per 3-6-2020); B. Daalder-Merkesteijn (benoemd per 14-3-2022).
Ambtelijk secretaris: Annika van Dijk, accountmanager Staatsbosbeheer Flevoland.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Gelderland 
Leden: W. Simons van Leeuwen (vz.) (herbenoemd per 6-3-2021), dr. ir. P.A. Jansen (herbenoemd per 6-3-2021), M. Drenthen (benoemd per 1-9-2021).
Ambtelijk secretaris: Marjolein Kloek, accountmanager Staatsbosbeheer Gelderland.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Utrecht
Leden: dhr. W.J. Kooy (vz.), mw. L. van Zwieten en dhr. F.C. van der Schans (herbenoemd per 1-1-2021); mw. D. Majoor (herbenoemd per 17-4-2022); dhr. O. van Boetzelaer en mw. M. Rietbergen (benoemd per 1-1-2021); dhr. P. Roncken (benoemd per 1-9-2020).
Ambtelijk secretaris: Kees de Lange, accountmanager Staatsbosbeheer Utrecht.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Noord-Holland
Leden: drs. R. Peters (vz.), drs. R. Grondel, drs. Ir. P.J. Overakker; R. Faroudi BSC MBA (herbenoemd per 1 december 2021 en E. Bouwmeester (benoemd per 1 juli 2019).
Ambtelijk secretarisPauline van der Veldt

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Zuid-Holland
Leden: C. van der Kamp (vz.), A. Verhorst, S. Eilander (benoemd per 15-10-2018); H. Ridder (benoemd per 13-12-2018); S. van Noppen (benoemd per 21-3-2019).
Ambtelijk secretaris: Lisette van Genderen, accountmanager Staatsbosbeheer Zuid-Holland.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta
Leden: A. van Veen (vz) (herbenoemd per 28 mei 2021), D. Verheijen (herbenoemd per 28 mei 2021), J. van Blarikom (herbenoemd per 28 mei 2021), P. Moree (herbenoemd per 28 mei 2021), A. Grootenboer-Dubbeldam (herbenoemd per 28 mei 2021), J. Heringa (benoemd per 1 april 2022)
Ambtelijk secretaris: Erwin Verhage, accountmanager Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Noord-Brabant
Leden: Y. de Boer (vz.), J. Schouw, E. Anssems, R. Metzke, P. von Meijenfeld (herbenoemd per 1-4-2021); A. van der Zijden (herbenoemd per 1-5-2021); F. Praasterink, A. Seghers (benoemd per 06-06-2020).
Ambtelijk secretaris: Alma van Esch, communicatieadviseur Staatsbosbeheer Noord-Brabant.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Limburg
Leden: H. Kaiser (vz.), W. Hazeu, J. Schatorjé, I. Schops, O. Wolfs (benoemd per 26-06-2019).
Ambtelijk secretaris: G. Jonkman, accountmanager Staatsbosbeheer Limburg