CO2 opslaan en vasthouden

Bos en CO2-opslag

Bomen kunnen beter dan wie of wat dan ook CO2 uit de lucht filteren. Daarom is het belangrijk om wereldwijd ontbossing tegen te gaan en meer bomen te planten. Staatsbosbeheer draagt bij aan het Klimaatakkoord door tot 2030 5.000 hectare extra bos te planten. Omdat bos ongeveer tien ton CO2 opslaat per hectare, komt dit neer op een extra opslag van 50.000 ton CO2.

Bos absorbeert CO2

Met fotosynthese absorberen groene bladeren CO2 uit de lucht en zetten dat om in glucose voor de groei van boom of plant. Hoeveel CO2 een boom absorbeert hangt van meerdere factoren af. Een boom in de groei heeft meer glucose nodig dan een oude boom. En een dikke boom absorbeert meer CO2 dan een dunne boom. Gemiddeld gezien haalt een vrijstaande boom tussen de tien en veertig kilo CO2 per jaar uit de lucht. Een vrijstaande boom van dertig jaar heeft dus bijna een ton CO2 vastgelegd.

Wat doet Staatsbosbeheer?

Als bijdrage aan het Klimaatakkoord planten wij daarom de komende jaren in ieder geval 5.000 hectare bos in onze eigen gebieden. En we pleiten voor uitbreiding van het totale bosoppervlak in Nederland. Dat vraagt ook om politieke en bestuurlijke keuzes.
Daarnaast zetten we ons in voor het compenseren van verloren gegaan bos en voor duurzame toepassing van het hout uit onze gebieden. Door het gebruik van hout, maaisel en andere natuurproducten die vrijkomen bij het beheer van de groene ruimte, verlengen we de CO2-vastlegging. Dat bespaart bovendien op het gebruik van andere grondstoffen - zoals beton, aluminium en olie – en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot.

Contact
Harrie Hekhuis
Harrie Hekhuis Programmadirecteur Bos & Klimaat

Klimaat

Het thema CO2 opslaan en vasthouden hoort bij één van onze prioriteiten: het klimaat. Wij helpen op verschillende manieren om de klimaatverandering zelf en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Meer bomen en natter veen bijvoorbeeld. Maar we maken ook de natuur beter bestand tegen weersextremen en we stimuleren het opwekken van duurzame energie.

Uitgelicht