Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Bosuitbreiding in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. In Europa behoort Nederland tot de landen die relatief weinig bos hebben. In Zeeland wordt er daarom gewerkt aan de uitbreiding van de bossen in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren.  

Locatie

  • Zeeuws-Vlaanderen: Steenwerk (Sint Kruis), De Keizer (Oostburg), Pontebos (IJzendijke) en Gat van Pinte (Terneuzen).
  • Walcheren: Biggekerkse bos (Biggekerke).

Looptijd

Voorjaar 2022 tot en met winterperiode 2023/2024.

Uitbreiding van de Zeeuwse bossen

Rijk en de provincies hebben samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met 10% te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare. De plannen van Staatsbosbeheer passen daar naadloos in. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk de komende jaren 5.000 hectare nieuw bos.

Definitief inrichtingsplan

Om invulling te geven aan het provinciaal beleid vastgelegd in de Zeeuwse Bosvisie, heeft Staatsbosbeheer onderzocht waar bosuitbreiding in Zeeland op terreinen van Staatsbosbeheer mogelijk is. Buro Ruimte & Groen heeft in 2022 in opdracht van Staatsbosbeheer een inrichtingsplan opgesteld. Eerder dat jaar is met onder andere gemeenten en natuurpartijen gesproken over de concept inrichtingstekeningen. Inmiddels is het definitieve plan gereed en zijn de benodigde vergunningen bij de gemeente aangevraagd. Voor een aantal locaties zijn de vergunningen inmiddels verleend.

In het inrichtingsplan houdt Staatsbosbeheer rekening met aanwezige landschap- en natuurwaarden plus de aangedragen aandachts- en verbeterpunten. Er wordt uitgegaan van klimaatbestendige bossen met soorten die beter tegen weersinvloeden en ziektes kunnen. We mengen in onze nieuwe bossen veel verschillende boomsoorten door elkaar heen. Zo ontstaat een gevarieerd, veerkrachtig en toekomstbestendig bos. Download het rapport Bosuitbreiding Staatsbosbeheer 2022-2023 Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren (pdf).

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in het voorjaar van 2022, in oktober 2022 organiseerde Staatsbosbeheer informatiebijeenkomsten, de verwachting is dat de bosaanplant op de locaties kan worden uitgevoerd in het plantseizoen 2023/2024.

Externe financiering

Staatsbosbeheer financiert dit project samen met externe financierders.

Contact

Vragen? Neem contact op met projectleider Wendy Roelen: w.roelen@staatsbosbeheer.nl of 06-15697212.

Meer informatie

Boswachtersblog Aan Zee

Toon project op kaart
Locatie project
Projectleider Wendy Roelen
Vragen over dit onderwerp? Wendy Roelen Projectleider