Werk in uitvoering

Bosuitbreiding in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. In Europa behoort Nederland tot de landen die relatief weinig bos hebben. In Zeeland wordt er daarom gewerkt aan de uitbreiding van de bossen in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren.  

Locatie

  • Zeeuws-Vlaanderen: Steenwerk (Sint Kruis), De Keizer (Oostburg), Pontebos (IJzendijke) en Gat van Pinte (Terneuzen).
  • Walcheren: Biggekerkse bos (Biggekerke). 

Looptijd

2022 - 2025

Uitbreiding van de Zeeuwse bossen

Rijk en de provincies hebben samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met 10% te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare. De plannen van Staatsbosbeheer passen daar naadloos in. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk de komende jaren 5.000 hectare nieuw bos.

Definitief inrichtingsplan

Om invulling te geven aan het provinciaal beleid vastgelegd in de Zeeuwse Bosvisie, heeft Staatsbosbeheer onderzocht waar bosuitbreiding in Zeeland op terreinen van Staatsbosbeheer mogelijk is. Buro Ruimte & Groen heeft in 2022 in opdracht van Staatsbosbeheer een inrichtingsplan opgesteld. Eerder dat jaar is met onder andere gemeenten en natuurpartijen gesproken over de concept inrichtingstekeningen. Inmiddels is het definitieve plan gereed en zijn de benodigde vergunningen bij de gemeente aangevraagd. Voor een aantal locaties zijn de vergunningen inmiddels verleend.

In het inrichtingsplan houdt Staatsbosbeheer rekening met aanwezige landschap- en natuurwaarden plus de aangedragen aandachts- en verbeterpunten. Er wordt uitgegaan van klimaatbestendige bossen met soorten die beter tegen weersinvloeden en ziektes kunnen. We mengen in onze nieuwe bossen veel verschillende boomsoorten door elkaar heen. Zo ontstaat een gevarieerd, veerkrachtig en toekomstbestendig bos. Download het rapport Bosuitbreiding Staatsbosbeheer 2022-2023 Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren (pdf).

Voorbereidingen

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in het voorjaar van 2022, in oktober 2022 organiseerde Staatsbosbeheer informatiebijeenkomsten. De gemeenten hebben in 2023 de benodigde vergunningen afgegeven.

Werkzaamheden plantjaar 2024

In 2024 planten we bos in Zeeuws-Vlaanderen in de Keizer (Oostburg), het Pontebos oost (IJzendijke) en in het Biggekerkse bos. De eerste stappen bestaan uit het verwijderen van het bestaande hekwerk en het plaatsen van rasters. Vervolgens start het plantwerk. Het plantsoen bestaat uit boomvormers als zomereik en zoete kers, plus struikgewas waaronder botanische roos en sleedoorn. De planten hebben bij aanplant een hoogte van circa 1 meter. In principe moet het plantwerk voor 15 maart 2024 opgeleverd worden.

Plantjaar 2025

De aanplant op deze locaties vindt naar verwachting plaats in de winter van 2025:

  • Steenwerk (Sint Kruis)
  • Westelijk deel van Pontebos (IJzendijke)

Externe financiering

Staatsbosbeheer financiert dit project samen met externe financierders.

Contact

Vragen? Neem contact op met projectleider Wendy Roelen: w.roelen@staatsbosbeheer.nl of 06-15697212.

Meer informatie

Boswachtersblog Aan Zee

Zeeuws-Vlaanderen

Toon project op kaart
Contact
Projectleider Wendy Roelen
Wendy Roelen Projectleider
Meer over dit onderwerp