Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Bosuitbreiding in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. In Europa behoort Nederland tot de landen die relatief weinig bos hebben. In Zeeland wordt er daarom gewerkt aan de uitbreiding van de bossen in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren.  

Locatie

  • Zeeuws-Vlaanderen: Steenwerk (Sint Kruis), De Keizer (Oostburg), Pontebos (IJzendijke) en Gat van Pinte (Terneuzen).
  • Walcheren: Biggekerkse bos (Biggekerke).

Looptijd

Voorjaar 2022 tot en met winter 2023.

Uitbreiding van de Zeeuwse bossen

Rijk en de provincies hebben samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met 10% te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare. De plannen van Staatsbosbeheer passen daar naadloos in. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk de komende jaren 5.000 hectare nieuw bos.

Definitief inrichtingsplan

Om invulling te geven aan het provinciaal beleid vastgelegd in de Zeeuwse Bosvisie, heeft Staatsbosbeheer onderzocht waar bosuitbreiding in Zeeland op terreinen van Staatsbosbeheer mogelijk is. Buro Ruimte & Groen heeft in opdracht van Staatsbosbeheer een inrichtingsplan opgesteld. Eerder dit jaar is met onder andere gemeenten en natuurpartijen gesproken over de concept inrichtingstekeningen. Inmiddels is het definitieve plan gereed en zijn de benodigde vergunningen bij de gemeente aangevraagd.

In het inrichtingsplan houdt Staatsbosbeheer rekening met aanwezige landschap- en natuurwaarden plus de aangedragen aandachts- en verbeterpunten. Er wordt uitgegaan van klimaatbestendige bossen met soorten die beter tegen weersinvloeden en ziektes kunnen. Download het rapport Bosuitbreiding Staatsbosbeheer 2022-2023 Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren (pdf).

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in het voorjaar van 2022, in oktober organiseert Staatsbosbeheer informatiebijeenkomsten, de verwachting is dat de bosaanplant op de locaties kan worden uitgevoerd in de winter van 2023.

Informatiebijeenkomsten

Wij organiseren voor belanghebbende partijen, omwonenden en geïnteresseerden twee informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten lichten wij het definitieve inrichtingsplan toe en beantwoorden wij vragen, zoals over het vervolg van het proces en de boomsoorten die aangeplant worden. Wij nodigen u hiervoor van harte uit, vooraf aanmelden is niet nodig.

  • Maandag 17 oktober 2022: bijeenkomst Braakman Boerderij, Braakmanweg 5, 4521PV Biervliet (16.00 uur - 18.00 uur).
  • Woensdag 19 oktober 2022: bijeenkomst kantoor Staatsbosbeheer, Baaijenhovenseweg 4a, 4364RH Grijpskerke (16.00 uur - 18.00 uur).

Externe financiering

Staatsbosbeheer financiert dit project samen met externe financierders.

Contact

Vragen? Neem contact op met projectleider Wendy Roelen: w.roelen@staatsbosbeheer.nl of 06-15697212.

Toon project op kaart
Locatie project
Projectleider Wendy Roelen
Vragen over dit onderwerp? Wendy Roelen Projectleider