Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Nieuws

Nieuwe Hollandse Waterlinie is UNESCO Werelderfgoed

De erfgoedstatus biedt de linie bescherming tegen ruimtelijke ontwikkelingen die het werelderfgoed zouden kunnen aantasten en daarmee een garantie voor behoud ervan.

fort bij rijnauwen

Kuinderbos vlinderparadijs

Beheer gericht op biodiversiteit levert zichtbaar resultaat. Dat bleek weer tijdens de jaarlijkse vlindertelling op zondag 18 juli in het Kuinderbos in het kader van de landelijke Tuinvlindertelling.

bruin zandoogje

Hoge waterstanden in de rivieren

Het hoogtepunt van de waterstand in de grote rivieren is nog niet bereikt. Dieren zoeken een veilig heenkomen op droge plekken en vee wordt geëvacueerd.

Hoogwater Midden-Limburg

Rottumerplaat 50 jaar later

Schrijvers Godfried Bomans en Jan Wolkers verbleven 50 jaar geleden in hun eentje op het onbewoonde Rottumerplaat. In Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum is een expositie over verlangen naar een onbewoond eiland.

rottumerplaat

Verlegging IJsseldijk Paddenpol: meer ruimte voor water en natuur

De IJsseldijk bij Paddenpol wordt niet verhoogd, maar verlegd. Een mooi voorbeeld van Integraal Riviermanagement in het belang van waterveiligheid en natuur.

bestuurders rond bord over dijkverlegging paddenpol

Deel bossen Leersum weer toegankelijk

Er wordt met man en macht gewerkt om het bosgebied weer veilig te maken. De eerste, relatief minst beschadigde 350 hectare zijn nu weer open voor wandelaars en fietsers.

omgewaaide bomen

Waddenviltbij herontdekt op Texel

De zeer zeldzame soort was al sinds 1991 niet meer in Nederland aangetroffen en stond al een poos op de Rode Lijst van soorten die uit Nederland zijn verdwenen.

waddenviltbij © Menno Reemer

Grote stormschade in boswachterij Leersum, gebied afgesloten

Volgens een eerste schatting zijn er duizenden bomen omgewaaid; op sommige plekken liggen complete bospercelen plat. Ten zuiden van Leersum is ook landgoed Broekhuizen zwaar getroffen.

stormschade leersum

Eerste ei broedende visarenden Biesbosch uitgekomen

Het eerste ei van de broedende visarenden in de Biesbosch is uitgekomen. Daarnaast gaat het steeds beter met de soort in het natuurgebied.

nest visarend

Staatsbosbeheer plant nieuw bos in Zeeland

In Zeeuws-Vlaanderen zijn de eerste 16 hectare bos aangeplant als onderdeel van de bebossing- en duurzaamheidsambities van Staatsbosbeheer, Provincie Zeeland en gemeentes, zoals Terneuzen.

planten van een boom