Over Staatsbosbeheer

Feiten en cijfers per provincie

De provinciale organisatie - de 'buitenorganisatie' - is de spil van Staatsbosbeheer. Deze bestaat uit een provinciehoofd, soms een gebiedsmanager, een of meerdere teamleiders, boswachters en medewerkers beheer. Zij worden ondersteund door de landelijke staf. Hier vind je feiten en cijfers van de 12 provinciale eenheden.

Bekijk de feiten en cijfers

Jaarverslag

Meer feiten en cijfers zijn te vinden in het jaarverslag van Staatsbosbeheer, de wettelijk verplichte publieke verantwoording. Het voldoet aan wettelijke eisen en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een accountant.

Download het jaarverslag (PDF, 172 pag. 8,3MB