Contact

Jaar van het Cultureel Erfgoed

Een jaar lang extra aandacht voor de belangrijke rol die erfgoed speelt in het cultureel diverse Europa. Met allerlei activiteiten en evenementen om ons erfgoed te beleven of opnieuw te ontdekken.

Europees Erfgoedjaar

De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. In dit jaar wordt er aandacht gegeven aan de belangrijke rol die erfgoed kan spelen in het cultureel diverse Europa. Ook Staatsbosbeheer verbindt zich graag met dit erfgoedjaar met bijzondere activiteiten in de natuurgebieden die we beheren. Om ons erfgoed te beleven of opnieuw te ontdekken.