Monumenten

Bijzondere monumenten uitgelicht

Bij alle monumenten die wij beheren, gaan cultuur en natuur hand in hand. Ze zijn allemaal een bezoek waard. De meest bijzondere monumenten lichten we graag uit.
Monumenten

Radio Kootwijk

Bij Radio Kootwijk komt een rijke geschiedenis in cultuur en natuur tot leven. Het zendgebouw staat midden in de uitgestrekte natuur in het hart van de Veluwe. De bijzondere gebouwen, zijn vanaf 1918 gebouwd. Het complex was oorspronkelijk bedoeld voor de telegrafiedienst met overzeese rijksdelen. Ook na de tweede wereldoorlog is het nog lang als zendstation in gebruik geweest, tot 1998. Het gebied en de gebouwen van Radio Kootwijk horen bij elkaar. Dat was bijna honderd jaar geleden al zo. Toen was dit lege, rustige en woeste gebied midden op de Veluwe de ideale plaats voor ongestoorde radiotelegrafie. En omgekeerd kon zich door de aanwezigheid van het zendcomplex een gebied ontwikkelen met bijzondere natuurwaarden. Lees meer over Radio Kootwijk.

Kasteel Groeneveld

Sinds de 17e eeuw kwamen regenten en kooplieden naar buitenplaatsen om op enige afstand van de stad te genieten van het goede leven: rust, ruimte, frisse lucht, natuur, cultuur, lekker eten, ontmoetingen en goede gesprekken. Kasteel Groeneveld in Baarn stamt uit de 18e eeuw en is één van de mooiste voorbeelden van zo’n buitenplaats. Het huis kent een rijke geschiedenis waar je tijdens je bezoek meer over te weten komt. Daarnaast zijn er geregeld tentoonstellingen, exposities en concerten. Een bezoek aan kasteel Groeneveld is prima te combineren met een wandeling over het landgoed in de Engelse landschapsstijl. Lees meer over kasteel Groeneveld.

Buitenplaats Elswout

Op buitenplaats Elswout in Zuid-Kennemerland is de 400 jaar historie nog overal zichtbaar. Vele grote architecten werkten in de loop van de eeuwen mee aan de telkens veranderende architectuur. De oudste gebouwen, waaronder het poortgebouw en de koetshuizen, dateren uit de 17e eeuw. Het grote huis, de orangerie en modelboerderij zijn in de 19e eeuw ontworpen. De stijl van de buitenplaats veranderende mee met de heersende trends: van Hollandse baroktuin tot landschapspark Door de bijzondere flora en fauna hebben Elswout en de rest van Nationaal Park Zuid- Kennemerland een Natura2000-status en maakt het gebied deel uit van het Europees beschermd natuurnetwerk. Lees meer over buitenplaats Elswout.

Fort bij Rijnauwen

Fort bij Rijnauwen is het grootste vestingswerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, circa 31 hectare groot. Samen met Fort bij Vechten moest het één van de zwakste punten in de linie verdedigen, een brede strook grond aan weerszijden van de Kromme Rijn die niet onder water kon worden gezet. Het fort is gebouwd tussen 1868 en 1875 en is door zijn bouwstijl en gaafheid historisch gezien uniek. Maar ook als natuurgebied is het van grote waarde. Vanwege de militaire functie was het fort tot 1977 hermetisch afgesloten en kreeg de natuur volop de kans zich te ontwikkelen. Zo groeien 200 soorten planten, waaronder orchideeën en korstmossen, en bijzondere paddenstoelen. Ook vinden dassen, vossen, reeën, buizerds, vleermuizen en ijsvogels er hun thuis. Lees meer over het fort bij Rijnauwen.