Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer heeft 267.000 hectare bos, natuur en landschap, 1.900 gebouwen en een infrastructuur van duizenden kilometers aan paden en wegen. De organisatie biedt werk aan 1.100 professionals, wordt ondersteund door 6.000 vrijwilligers en ontvangt jaarlijks miljoenen bezoekers.

Op deze pagina vindt u de kerncijfers van Staatsbosbeheer per 31 december 2016. 

Oppervlakte

 • 267.000 ha natuur, waarvan
 • 95% is opengesteld voor publiek

Organisatie en personeel

 • 3 divisies
 • 12 provinciale eenheden
 • 1.090 medewerkers, waarvan
 • 71% mannen
 • 29% vrouwen
 • 101 medewerkers met BOA-bevoegdheid (22,2 fte / 31.048 uur)
 • 48,7 jaar gemiddelde leeftijd

Vrijwilligers

 • 5.700 vrijwilligers en daarnaast nog
 • 456 vrijwilligersgroepen

Omzet

 • 193 miljoen, waarvan
 • 13,9% bijdrage Ministerie van EZ
 • 31,6% subsidie Provincies (SNL)
 • 54,4% eigen inkomsten.
 • 88 miljoen totale overheidsbijdrage (Rijk en Provincie), dit is
 • € 5,15 per Nederlander.
 • € 570 beheerkosten per ha
 • zie ook: jaarverslag 2016

Recreatie

 • 150 miljoen bezoeken per jaar
 • 4.430 km gemarkeerde wandelroutes
 • 69 km routes voor mindervaliden
 • 2.178 km fietspaden
 • 926 km MTB-routes
 • 2.009 km ruiter- en menpaden
 • 337 km kanoroutes
 • 13.058 ha hondenlosloopgebieden
 • 1.245 ha struinnatuur
 • 256 uitzichtpunten
 • 61 observatiehutten
 • 8 buitencentra met 1,2 miljoen bezoekers per jaar
 • 28 kampeerterreinen en 17 vrijkamperenplekken
 • 57 vakantiewoningen

Jeugd

 • 35 speelbossen
 • 22 kabouterpaden
 • 1,2 miljoen deelnemers aan jeugdactiviteiten
 • 115.000 kinderen doen mee aan Boomfeestdag
 • 5.350 kinderen doen mee aan Natuurwijs
 • 20 locaties voor Natuursprong
 • 3.000 kinderen gaan naar buiten met de Partou Natuurbus
 • zie ook: dossier Jeugd

Hout

 • 96.000 ha bos in beheer bij Staatsbosbeheer
 • 300.000 m3 houtoogst per jaar (=3% van houtverbruik in NL)
 • voor meer cijfers zie: dossier Bos en houtoogst

Monumenten

 • 800 monumenten zijn in beheer bij Staatsbosbeheer, waarvan
 • 500 gebouwde, ongebouwde en groene rijksmonumenten
 • 200 archeologische rijksmonumenten
 • 100 gemeentelijke/provinciale monumenten
 • zie ook: dossier Monumenten

Samenwerking met

publieksverslag 2016
Download

de jaarstukken en bekijk het publieksverslag en beeldverslag met voorbeelden van samenwerkingen.

Samen sterk in 2016

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten