Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer in Zuid-Holland

In Zuid-Holland beheert Staatsbosbeheer ruim 24.000 hectare, van stadbossen tot duinen, van polders tot waterrijke natuur. Daarnaast beheren we ook natuur-en recreatiegebieden in opdracht van een aantal natuur- en recreatieschappen en van de provincie. En al die groene gebieden bieden volop recreatiemogelijkheden.

De feiten en cijfers van Staatsbosbeheer in Zuid-Holland per 31-12-2019.

Organisatie

De gebieden in het zuidelijke deel van Zuid-Holland (de beheergebieden Biesbosch en Zuid-Hollandse eilanden) samen met de gebieden in Zeeland de provinciale eenheid Zuidwestelijke Delta.

Natuurgebieden

Zuid-Holland is een provincie vol gouden combinaties. Zoals de drukte van Den Haag en de rust van het Haagse Bos. Of de door wind en water gecreëerde duinen van Hollands Duin in combinatie met door mens geplante duinbossen, zoals het Ganzehoekbos. Ook de polder midden in dichte bebouwing bij de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder en de jonge bossen in combinatie met een speelbos in De Balij is zo’n geslaagde combinatie. Heerlijk Hollands met weilanden, knotwilgen, koeien, sloten en boerderijen, maar het kan ook jong, fris en klein zoals in het Bentwoud. De eilanden Voorne en Putten hebben veel te bieden. De natuur gedijt onder de invloed van eb en vloed. Het water heeft ook veel invloed op de Goeree, waar zout en zoet door de kreken stroomt. En in het nu zoete Haringvliet waar vanaf 2018 de sluizen weer op een kier gingen. Zie ook: alle natuurgebieden in Zuid-Holland

Natuur- en recreatieschappen

Staatsbosbeheer beheert ook diverse natuur-en recreatiegebieden in opdracht van een aantal natuur- en recreatieschappen en provinciale recreatiegebieden, waaronder Rottemeren, Groenalliantie Midden-Holland, Voorne-Putten-, IJsselmonde, Dobbeplas, Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. en Zuidwestelijke Delta dat deels in Zeeland ligt. Van de Surfplas in het Groene Hart tot het strand van Rockanje, van polderlandschappen in IJsselmonde tot de oevers van de Rotte. Kortom, er is veel te zien en doen in deze groene gebieden, die in het drukke stedelijke Zuid-Holland voor diverse recreatiemogelijkheden in de buitenlucht zorgen.

Recreatie

 • 117 km gemarkeerde wandelroutes
 • 134 km fietspaden
 • 9 km ATB-routes
 • 72 km ruiterpaden
 • 33 km kano- en vaarroutes
 • vleermuisbunkers Wassenaar
 • Grote Vijf-excursies in Hollands Duin
 • Tijdreis in Haagse Bos

Jeugd

 • 3 speelbossen: De Balij bij Zoetermeer, Huttenbos in Haagse Bos en BentJungle in Bentwoud
 • 2 kabouterpaden: Duinkabouterpad Hollands Duin, Kabouterpad Bentwoud,
 • educatieve programma's voor scholen (hulpboswachter, NatuurWijs, Expeditie Boswachterscode, Op pad met de boswachter)

Participatie

 • 723 vrijwilligers en 51 vrijwilligersgroepen
 • Samenwerking met 5 zorginstellingen

Erfgoed

Houtoogst

 • 6.000 m3 hout per jaar

Relatie provincie

Van de Provincie Zuid-Holland ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen de EHS (NNN). Ook draagt de provincie financieel bij aan het onderhoud van een deel van de wandel- en fietspaden in deze gebieden.

Nieuws en achtergronden

Bekijk het laatste nieuws en lees de achtergrondverhalen over het dagelijks werk van de boswachters van Staatsbosbeheer in Zuid-Holland.

Lees meer