Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer in Overijssel

De Overijsselse natuur is veelzijdig: van moeraslandschappen tot heidevelden, van weidse uiterwaarden tot uitgestrekte bossen. Tussen de polders en kronkelende rivieren bevindt zich een authentiek landschap dat eeuwenlang is gevormd en ontstaan door een samenspel van mens en natuur.

De feiten en cijfers van Staatsbosbeheer in Overijssel per 31-12-2021.

Natuur en recreatie

 • 19.466 hectare  bos- en natuurgebied in beheer: 6.113 hectare in en om de Weerribben, 4.100 in het Vechtdal, 2.519 in de IJsselvallei, 3.603 in Salland en 3.131 hectare in Twente. Zie ook: alle natuurgebieden in Overijssel
 • Jaarlijks 14 miljoen bezoeken, waarvan ruim 4 miljoen unieke bezoekers. 
 • 750 kilometer aan vaar-, wandel-, fiets, mountainbike- en ruiterroutes.
 • 1 natuurkampeerterrein, 2 terreinen voor vrij kamperen, 19 vakantiewoningen, 48 dagrecreatieterreinen/speelweides.
 • Bostheater Ommen heeft een capaciteit voor maximaal 2.500 personen en behoort met zijn zeer goede akoestiek tot de meest bijzondere openluchttheaters van Nederland.

Flora en fauna

 • We versterken en vergroten de variatie in het afwisselende Overijsselse landschap en herstellen natuur, zodat ze beter weerbaar is tegen de negatieve effecten van stikstofuitstoot en in de omgeving economische ontwikkeling mogelijk blijft.
 • Het Sallandse Heidelandschap is het grootste aangesloten droge heidegebied van West-Europa, met nog de laatste wilde korhoenders van het land. Het afwisselende Twentse landschap van kleine akkers, heidevelden, houtwallen, bloemrijke hooilanden, hoogvenen, bronnen en beekjes is het enige leefgebied van de grootste kever van het land: het vliegend hert. Noordwest Overijssel herbergt het grootste aaneengesloten moerasgebied van noordwest Europa, en is de kraamkamer van de otter en de grote vuurvlinder.

Maatschappij

 • 998 vrijwilligers. Zij helpen onder meer bij natuurbeheer en jeugd- en publieksactiviteiten.
 • Jeugd: 2 infocentra (Den Nul en de Veldschuur, 2 buitencentra (Sallandse Heuvelrug en de Weerribben) met speelbossen, 3 kabouterpaden, diverse educatieve routes zoals Zompies ZoekPad en we werken samen met scholen en het IVN aan NatuurWijs-programma’s.
 • Onze maatschappelijke adviesraad houdt ons scherp met (on)gevraagd advies en een frisse blik van buiten.
 • Wekelijks onderhouden 15 clienten met een arbeidsbeperking van Aveleijn en zorgboerderij ’t Nös onder andere de omgeving van het Buitencentrum de Sallandse Heuvelrug. Ze houden de paden vrij van overhangende takken en ruimen (zwerf)afval. Zo leveren we een maatschappelijke bijdrage en houden mensen betrokken bij de natuur.

Erfgoed

 • 7 landgoederen, 2 havezaten, 2 Nationale Parken, 2 schaapskooien, meerdere schaapkuddes, 7 eendekooien, 59 grafheuvels, 6 buitenplaatsen, 2 ijskelders, de steenfabriek Fortmond, het werkkamp Twilhaar, spinnekopmolen De Wicher, de Loozensche Linie en de monumentale Ommerschans (genomineerd UNESCO Werelderfgoedlijst).
 • Samen met 10 gemeenten, 4 waterschappen, provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, IVN, Natuur en Milieu Overijssel, vele (erf)pachters, ondernemers en vele vrijwilligers houden we ons erfgoed levend.

Natuurinclusieve landbouw

 • Ongeveer 600 boeren hebben gronden van Staatsbosbeheer in gebruik. Daarvan is 10% agrarisch ondernemer met aantoonbare vakbekwaamheid in natuurbeheer. Steeds meer boeren willen aan de eisen voldoen om in aanmerking te (blijven) komen voor het pachten van gronden met een natuurbestemming.
 • Koeien van lokale boeren en veehouders grazen in onze natuur. Onder de naam “natuurboeren” zijn de producten daarvan te koop in supermarkten. Zo draagt de consument rechtstreeks bij aan natuurbeheer. Wij blijven ons inzetten om agrarische activiteiten mogelijk te maken en nieuwe perspectieven te bieden.

Klimaat

In het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) werken we aan oplossingen en maatregelen om in de toekomst een antwoord te geven op de effecten van de klimaatverandering in Oost-Nederland. Minder last van droogte door voldoende zoetwater.

Natuur bij de stad

Samen met de gemeente Zwolle en groene partners creëren we een groene verbinding van hartje Zwolle naar de IJssel. Goed voor fietsers en wandelaars, maar ook voor otters en vleermuizen.

Download

Nieuws en achtergronden

Bekijk het laatste nieuws en lees de achtergrondverhalen over het dagelijks werk van de boswachters van Staatsbosbeheer in Overijssel.

Lees meer