Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer in Flevoland

In Flevoland beheert Staatsbosbeheer ruim 19.000 hectare bos, natuur en landschap. Meer dan 50% hiervan bestaat uit bos en ruim 30% uit grootschalige dynamische natuur: de Oostvaardersplassen. Dat is maar liefst 13,6 procent van het landoppervlak van Flevoland. Om al die hectares te beheren zijn er in deze provincie 41,4 fte voor boswachters en andere functies.

De feiten en cijfers van Staatsbosbeheer in Flevoland per 31-10-2022

Natuur en recreatie

 • 19.239 hectare natuur in beheer, waarvan
  . 90 procent deel uitmaakt van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN);
  . 2 Natura2000-gebieden: Oostvaardersplassen en eilanden in de Randmeren;
  . 1 natuurgebied met het Europees Diploma voor Excellent Natuurbeheer: Oostvaardersplassen)
  . 1 nationaal park: Nationaal Park Nieuw Land (samen met Lepelaarplassen, Markerwadden en Markermeer).
  . 3 bosreservaten.
  . 1 libellenreservaat: Kuinderbos.
  . 1 stadslandgoed: De Kemphaan in Almere.
  . bekijk alle natuurgebieden in Flevoland.
 • 262 km aan fietspaden, 147 km mountainbikeroutes, 255 km gemarkeerde wandelroutes, waarvan 6 km voor mindervaliden, 124 km ruiterpaden.
 • 956 ha hondenlosgebied.
 • 51 uitzicht- en observatiepunten.
 • 2 bezoekerscentra: Buitencentrum Oostvaardersplassen en Buitencentrum Almeerderhout.
 • 3 kampeerterreinen en 1 drijvende cabiner.

Flora en fauna

 • betrokken bij 4 projecten van programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland: Kop van het Horsterwold, Randzone Oostvaardersplassen, Eemvallei en Oostkant Dronten.
 • genenbank in Roggebotzand en Hollands Hout waar zaad en stekken van oer-Nederlandse bomen en struiken worden voortgebracht.
 • 2.100 hectare bos dat is aangetast door essentaksterfte wordt herplant.
 • 2 beken in Spijk-Bremerberg en Hulkesteinsebos.

Maatschappij

 • 361 vrijwilligers.
 • 798 cliënten van zorginstellingen, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en reclassering leren en werken in gebieden van Staatsbosbeheer in samenwerkingsprojecten Zorg en arbeidsparticipatie, waarvan 18 collega’s op 2 locaties via Banenafspraak Binnenwerk.
 • 3 speelbossen, 1 klimbos, 3 kabouterpaden, 2 educatieve routes, samenwerking met Natuurwijs, scholen en IVN.
 • 117.627 kinderen doen mee aan (educatieve) activiteiten voor scholen of gezinnen of bezoeken een speelbos.   
 • 2 geboorte- en herdenkingsbossen.
 • De maatschappelijke adviesraad geeft (on)gevraagd advies en een frisse blik van buiten.
 • Samen met de Omgevingsdienst en politie werkt Staatsbosbeheer aan de veiligheid van het buitengebied.

Erfgoed

 • Oude haven en burchtruïne van Kuinre in Kuinderbos, vindplaatsen van Swifterbantcultuur in het Rivierduingebied, meetbakens in Kuinderbos en Biddinghuizen.
 • Scheepswrakken in Roggebotzand, Reve-Abbert, Hulkesteinsebos en Hollandse Hout.
 • Vliegtuigwrakken in Torenbosje en Horsterwold.
 • Ondergrondse aardkundige monumenten zoals oeverwallen en rivierduinen in Hulkesteinsebos, Rivierduingebied en Eemvallei.
 • Restanten van het Woud van Ongenade in Reve-Abbert, museumbos en uitzichtberg Almere Boven in Almeerderhout.
 • Landartobjecten Riff, #PD18245 in Spijk-Bremerberg en Groene Kathedraal in Almeerderhout.

Natuurinclusieve landbouw

 • Samenwerking met agrarische bedrijven, zoals de coöperatie in het Rivierduingebied en het Flevolands Agrarisch Collectief.
 • Samenwerking in nieuwe vormen van landbouw zoals stadslandbouw en voedselbos in de Eemvallei, Almere.
 • 1 overeenkomst voor natuurinclusieve landbouw bij Kuinderbos.

Duurzame grondstoffen

 • 46.000 m3 houtoogst per jaar.
 • 1 zonneweide van 5,8 ha gerealiseerd  en 1 in ontwikkeling.
 • Zand en klei uit natuurontwikkelingsprojecten.
 • 2 mobiele zagerijen om lokaal hout te verwerken.
 • 929 ha bos verjongd in het kader van essentaksterfte.
 • Klimaatneutraal beheergebouw bij de Oostvaardersplassen, beheergebouwen uitgerust met zonnepanelen.
 • Geïnvesteerd in duurzaamheid machines en trekkers:
  . machinepark beheergebied Dronten-Lelystad op hydraulisch afbreekbare olie gezet;
  . alle trekkers en machines worden gesmeerd met biologisch afbreekbaar vet;
  . in een beheergebied vaste dieselopslag gerealiseerd voor diesel met 90% lagere uitstoot van CO2 en veel minder fijnstof;
  . op 3 locaties gecertificeerde spuitplaatsen aangelegd;
  . op 4 locaties een 'Spill kit' aangelegd, voor adequaat aanpak van eventuele olielekkages en elke trekker uitgerust met een kleinere kit. 

Rijk Voorland

'Rijk voorland’ is de visie van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Flevo-landschap op de duurzame en natuurinclusieve toekomst van Flevoland. Over wat de natuur in de provincie nodig heeft om robuust en duurzaam te zijn en ook, over hoe de natuur van meerwaarde kan zijn voor alle ruimtelijke opgaven en maatschappelijke sectoren.

 

Downloads

Nieuws en achtergronden

Bekijk het laatste nieuws en lees de achtergrondverhalen over het dagelijks werk van de boswachters van Staatsbosbeheer in Flevoland.

Lees meer