Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer in Noord-Brabant

Staatsbosbeheer beheert veel verschillende soorten natuur in Brabant. Van stuivende duinen tot bloemrijke graslanden, hoogvenen tot bossen. Ook herbergen we unieke soorten in Brabant, zoals het pimpernelblauwtje in de Moerputten, de kraanvogel in de Peelvenen en de visarend in de Biesbosch.

De feiten en cijfers van Staatsbosbeheer in Noord-Brabant per 31-12-2019.

Natuur en recreatie

De Brabantse natuur trekt vele toeristen en draagt bij aan een goed woon- en vestigingsklimaat. Staatsbosbeheer is gastheer voor miljoenen Brabanders. In deze provincie beheren we:

 • 30.577 hectare natuur- en recreatiegebieden.
 • 524 km gemarkeerde wandelroutes, 193 km fietspaden, 142 km MTB-routes, 303 km ruiterpaden, 759 bankjes, 5 kabouterpaden, 2 speelbossen.
 • Alle natuurgebieden in Noord-Brabant.

Flora en fauna

We dragen bij aan het behalen van provinciale natuur- en waterdoelen. Dit doen we met SNL-financiering, inkomsten uit ingebruikgeving (pacht), verkoop van hout, biogrondstoffen en recreatie. We werken samen met de Manifestpartners aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het doel: biodiversiteit in Brabantse natuurgebieden vergroten, gezondheid van de inwoners bevorderen, robuuste verbindingen tussen natuurgebieden maken. 

 • 8 PAS-projecten.
 • Diverse projecten in het kader van Natura2000 en KRW.

Maatschappij

 • 734 vrijwilligers.
 • 58.868 kinderen kwamen op bezoek, waarvan 45.000 in speelbossen en 13..868 deden mee aan educatieve activiteiten.
 • 125 leerlingen uit het speciaal voortgezet onderwijs werkten in onze gebieden.
 • 420 mensen voerden hun taakstraf uit in onze terreinen.
 • 16 mensen van Binnenwerk werkten op 2 locaties.
 • 7 zorginstellingen en 1 sociaal arrangement van een gemeentelijke instelling werken met ons samen.
 • 6 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken in onze terreinen.

Erfgoed

 • We beheren waardevolle cultuurhistorische landschappen en objecten die bijdragen aan de streekidentiteit van Brabant. Bijvoorbeeld het Unesco Man & Biosfeer gebied De Maasheggen, Fort Sabina en de Spinolaschans (Zuiderwaterlinie).
 • We zijn trots op archeologische monumenten en landschapselementen, zoals houtsingels, eendenkooien en griendketen.

Nieuws en achtergronden

Bekijk het laatste nieuws en lees de achtergrondverhalen over het dagelijks werk van de boswachters van Staatsbosbeheer in Noord-Brabant.

Lees verder