Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en Heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Oostvaardersplassen

Dossier: Oostvaardersplassen Overzicht van dossiers

Ons land heeft een natuurgebied dat uniek is in Europa: de Oostvaardersplassen. In het moerasgebied tussen Almere en Lelystad is alles veel en groots. Vooral de aanwezigheid van duizenden paarden, runderen en edelherten roept regelmatig vragen en reacties op.

De beleidsverantwoordelijkheid voor het natuurgebied ligt bij de Provincie Flevoland. Als beheerder van de Oostvaardersplassen hebben we grote kennis van het gebied. We werken vanuit een visie en een vastgesteld beheerplan. In dit dossier leest u over de grote grazers en over het beheer.

Initiatiefvoorstel

Op woensdag 8 februari 2017 is in de Provinciale Staten van Flevoland een initiatiefvoorstel voor het Oostvaardersplassengebied aangenomen. Na Provinciale Staten is nu Gedeputeerde Staten van Flevoland aan zet. 

Feitelijk betreft het een procesvoorstel om het bestaande beleid te herijken. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nu bij Gedeputeerde Staten, die heeft aangegeven dat zij wil starten met het in beeld brengen van de kaders (o.a. wet- en regelgeving) die van toepassing zijn. Ook zal er een commissie worden ingeschakeld om bij te dragen aan een voorstel voor de toekomst. Naar verwachting zal Gedeputeerde Staten voor de zomer met een voorstel komen. Tot die tijd blijft het bestaande beleid van kracht. 

De beleidsverantwoordelijkheid voor het natuurgebied ligt bij de provincie. Staatsbosbeheer heeft, als uitvoerder van natuurbeleid, geen formele rol in deze fase van het proces.

Meer informatie

Boswachter Hans-Erik Kuypers
Vragen over dit onderwerp? Hans-Erik Kuypers
Boswachter
he.kuypers@staatsbosbeheer.nl
06-55766941

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten