Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en Heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Oostvaardersplassen

Dossier: Oostvaardersplassen Overzicht van dossiers

Ons land heeft een natuurgebied dat uniek is in Europa: de Oostvaardersplassen. In het moerasgebied tussen Almere en Lelystad is alles veel en groots. Vooral de aanwezigheid van duizenden paarden, runderen en edelherten roept regelmatig vragen en reacties op.

De beleidsverantwoordelijkheid voor het natuurgebied ligt bij de Provincie Flevoland. Als beheerder van de Oostvaardersplassen hebben we grote kennis van het gebied. We werken vanuit een visie en een vastgesteld beheerplan. In dit dossier leest u over de grote grazers en over het beheer.

Initiatiefvoorstel

Op woensdag 8 februari 2017 is in de Provinciale Staten van Flevoland een initiatiefvoorstel voor het Oostvaardersplassengebied aangenomen. Na Provinciale Staten is nu Gedeputeerde Staten van Flevoland aan zet. Vervolgens is Gedeputeerde Staten gestart met het in beeld brengen van de kaders (o.a. wet- en regelgeving) die van toepassing zijn. Aan een externe deskundige is gevraagd een advies voor het juridisch kader op te stellen. Dit advies (pdf) is inmiddels opgeleverd en dient als kader voor het op te stellen beleidskader.

Commissie van Geel

Voor het opstellen van dit beleidskader is door Gedeputeerde Staten van Flevoland een begeleidingscommissie ingesteld: de Commissie Van Geel. De leden van de commissie spraken de afgelopen maanden diverse mensen en organisaties. Ook Staatsbosbeheer, in de rol van beheerder, is hierbij betrokken. Voor Staatsbosbeheer is een zorgvuldige integratie van de natuurdoelstellingen (met name Natura 2000), de mogelijkheden om de Oostvaardersplassen te beleven (Nationaal Park) en het dierenwelzijn van de konikpaarden, Heckrunderen en edelherten leidend.

Op 25 april 2018 presenteerde de Commissie Van Geel het rapport Advies Beheer Oostvaardersplassen, een nieuw beleidskader Oostvaardersplassen. Het advies werd aangeboden aan gedeputeerde Harold Hofstra. Gedeputeerde Staten komen in de 2e helft van mei 2018 met een voorstel, dat op 6 juni 2018 voor het eerst in de Commissie Duurzaamheid geagendeerd zal worden. Besluitvorming door Provinciale Staten wordt in juli 2018 verwacht. Tot die tijd blijft het bestaande beleid van kracht.

Meer informatie

boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp?
Boswachters Oostvaardersplassen
flevoland@staatsbosbeheer.nl
0320-254585

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten