Natuurgebied

Oostvaardersplassen

Riet, water, moeras, ruige grasvlaktes en heel veel vogels... De Oostvaardersplassen zijn uniek voor Nederland, én Europa.

Links en downloads

Nieuws

Achtergrondinformatie

Werkbezoek dierenarts

Dierenartsen brengen regelmatig werkbezoeken aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de edelherten, konikpaarden en heckrunderen te beoordelen. Om de rust in de kuddes zoveel mogelijk te bewaren, is het lastig om de conditiescores van alle individuele dieren te beoordelen. Bijvoorbeeld omdat ze te ver weg of achter in een groep staan of in het riet liggen. Deze dieren worden dan niet meegenomen in de BCS-scores. De dierenarts ziet tijdens de inspectieronde dus meer dieren dan die waarvan de BCS in het verslag staan.
Daarnaast maken de kuddebeheerders een aantal keer per week een controleronde langs de kuddes in de Oostvaardersplassen. Dieren die langer op een plek blijven, zich afzonderen van de kudde of afwijkend gedrag vertonen, houden ze extra in de gaten. En als het nodig is, wordt de dierenarts ingeschakeld.

Monitoring

Jaarlijks maakt Staatsbosbeheer een rapportage van de resultaten van de monitoring van de grote herbivoren, vegetatie, vogels en recreatie in de Oostvaardersplassen.

Beleid

Ecologie

Juridisch

Contact

Links