Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Natuurgebied

Oostvaardersplassen

Riet, water, moeras, ruige grasvlaktes en heel veel vogels... De Oostvaardersplassen zijn uniek voor Nederland, én Europa.

Werk in uitvoering

Vogels staan op één in de Oostvaardersplassen. Daar is het beheer op gericht én op het verbeteren van de belevingsmogelijkheden van het gebied. Op deze pagina vind je een overzicht van alle projecten en werkzaamheden die daaruit volgen. Deze projecten leveren een belangrijke bijdrage aan Nationaal Park Nieuw Land, waar de Oostvaardersplassen deel van uitmaakt. Lees meer over het beheer van de Oostvaardersplassen of kijk op het boswachtersblog voor informatie over de voortgang van de werkzaamheden.

Beleving kerngebied Oostvaardersplassen

Er komen waterverbindingen en natte graslanden tussen het kerngebied van de Oostvaardersplassen en de omgeving. Daarvan profiteren stekelbaars en visetende vogels zoals de lepelaar.

Vogelkijkhut Zeearend in Oostvaardersplassen

Moerasreset Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen werkt Staatsbosbeheer aan een moerasreset. Tijdelijke verlaging van het waterpeil geeft jong riet weer de ruimte. Daar profiteren vogels van.

roerdomp in riet

Aanleg slenk Hollandse Hout

In de Hollandse Hout, een bosgebied aan de rand van het Oostvaardersplassengebied, ontwikkelt Staatsbosbeheer 24 hectare natte natuur en nieuwe recreatiemogelijkheden.

natuurontwikkeling in Hollandse Hout

Inrichting Oostvaardersoevers

De komende jaren gaan Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer het Markermeer verbinden met de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Zo wordt de natuur in Nationaal Park Nieuw Land versterkt.

Luchtfoto Oostvaardersplassen

Inrichting poortgebieden Nationaal Park Nieuw Land

In de Oostvaardersplassen werkt Staatsbosbeheer aan de herinrichting van de poortgebieden naar Nationaal Park Nieuw Land.

Poortgebied Nationaal Park Nieuw Land bij Almere

Inrichting Trekweggebied Oostvaardersplassen

Het Trekweggebied wordt een 'etalage' voor de Oostvaardersplassen en een foerageergebied voor kiekendieven.

Bruine kiekendief oostvaardersplassen

Waterverbindingen en natte graslanden Oostvaardersplassen

Er komen waterverbindingen en natte graslanden tussen het kerngebied van de Oostvaardersplassen en de omgeving. Daarvan profiteren stekelbaars en visetende vogels zoals de lepelaar.

Lepelaar in riet