Contact

Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Oostvaardersplassen

Dossier: Oostvaardersplassen Overzicht van dossiers

De Oostvaardersplassen is een afwisselend moerasgebied van internationale betekenis voor broed- en trekvogels. Een vogelparadijs waar mens en natuur op een bijzondere manier samenwerken. Steeds veranderend en vol dynamiek en verrassende ontwikkelingen in alle seizoenen. Samen met andere natte natuurgebieden Marker Wadden, Lepelaarplassen en Markermeer het nieuwste nationaal park van Nederland: Nieuw Land.

Het gebied geniet speciale bescherming in het kader van de Europese vogelrichtlijn en heeft ook een Europees diploma gekregen voor beschermde gebieden. De beleidsverantwoordelijkheid voor het natuurgebied ligt bij de Provincie Flevoland. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van de Oostvaardersplassen. Vooral de aanwezigheid van grote kuddes paarden, runderen en edelherten roept regelmatig vragen en reacties op.

In dit dossier leest u over de beleidsontwikkeling, de grote grazers en over het beheer.

Boswachter Hans-Erik Kuypers
Vragen over dit onderwerp? Hans-Erik Kuypers
 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten