Sectoren

Beschermen, beleven en benutten is onze missie. Samen met partijen in verschillende sectoren ontwikkelen we duurzame initiatieven om deze missie te verwezenlijken.

Contact

Sectoren

Beschermen, beleven en benutten is onze missie. Samen met partijen in diverse sectoren ontwikkelen we duurzame initiatieven om deze missie te verwezenlijken.

 

 

Energie

Staatsbosbeheer geeft grond in gebruik waarop windturbines worden geplaatst. Ook leveren we biomassa aan bedrijven en plaatsen we waar mogelijk zonnepanelen.

Grond en gebouwen

We zoeken altijd mogelijkheden om onze gebieden te ontwikkelen of gebouwen te exploiteren. Samen met partijen die duurzaamheid en ondernemerschap verbinden.

Grondstoffen

Bij de (her)inrichting van onze terreinen komen grondstoffen vrij. Door de grondstoffen te vermarkten, voorzien we in de vraag naar duurzame grondstoffen.

Hout en biomassa

Als ‘groen nutsbedrijf’ zijn we expert in benutten van de natuur. Dat doen we samen met andere terreinbeheerders, particulieren en bedrijven.

Outdoor en evenementen

We stellen we onze terreinen beschikbaar voor evenementen, outdoor activiteiten en verblijfsrecreatie. Van intiem theater tot grote concerten.

Zorg en arbeidsparticipatie

Bij Staatsbosbeheer hebben we ervaring met partners die de Participatiewet uitvoeren. We benutten de natuur om mensen een zinvolle dagbesteding te bieden.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten