Zakendoen

Ondernemen in de mooiste natuur van Nederland? Staatsbosbeheer staat open voor samenwerking met ondernemers.

Sectoren

Beschermen, beleven en benutten. Dat is onze missie. Samen met diverse partijen in verschillende sectoren ontwikkelen we duurzame initiatieven om deze missie te verwezenlijken.

 

 

Energie

Staatsbosbeheer geeft grond in gebruik waarop windturbines worden geplaatst. Ook leveren we biomassa aan bedrijven voor het opwekken van duurzame warmte. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van duurzame energie.

Grond en gebouwen

We zijn altijd bezig met nieuwe mogelijkheden om onze gebieden te ontwikkelen of gebouwen te exploiteren. Samen met partijen die duurzaamheid en ondernemerschap graag willen verbinden.

Grondstoffen

Bij de (her)inrichting van onze terreinen komen grondstoffen vrij, zoals grond, zand en slib. Door de grondstoffen te vermarkten, voorzien we in de vraag naar duurzame grondstoffen.

Hout en biomassa

Als ‘groen nutsbedrijf’ zijn we expert in benutten van de natuur. Samen met andere terreinbeheerders, particulieren en bedrijven werken we aan het vergroten van het bedrijfsmatige en maatschappelijke rendement.

Outdoor en evenementen

Wij willen dat zo veel mogelijk Nederlanders op zo veel mogelijk verschillende manieren de natuur in onze gebieden kunnen beleven. Daarom stellen we onze terreinen beschikbaar voor evenementen, outdoor activiteiten en verblijfsrecreatie.

Zorg en werkgelegenheid

Bij Staatsbosbeheer hebben we ervaring met partners die de Participatiewet uitvoeren. We benutten de natuur om mensen een zinvolle dagbesteding te bieden, ook wanneer ze niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten