Werk in uitvoering

Natuur en recreatie in balans Ulvenhoutse Bos

In het Ulvenhoutse Bos is de laatste jaren veel geld geïnvesteerd om de natuurwaardes te behouden en te herstellen. Ondanks deze maatregelen gaat het niet goed met het bos, waar bedreigde plant- en diersoorten voorkomen. Met dit vervolgproject gaat Staatsbosbeheer samen met de omgeving kijken hoe we een evenwicht kunnen creëren tussen het natuur en recreatie.

Bosanemoontjes in het Ulvenhoutse Bos

Locatie

Ulvenhoutse Bos, Baronie van Breda (NB).

Looptijd

2023 - 2050

Aanleiding

Het Ulvenhoutse Bos is één van de oudste bossen van Nederland en populair bij recreanten. Je kunt er wandelen, fietsen, paardrijden, mountainbiken en de hond uitlaten. Het is een Natura 2000-gebied. Dat betekent dat er bedreigde planten- en diersoorten voorkomen. Daarom is de laatste jaren veel geld geïnvesteerd in maatregelen om de natuurwaardes te behouden en herstellen. Ondanks deze maatregelen zien we dat het niet goed gaat met het bos.

Natuur en recreatie in balans

Alle maatregelen om de stand en het verloop van het kwelwater te herstellen, zijn bijna genomen. De waterhuishouding is nu grotendeels op orde. Toch zien we dat het nog steeds niet goed gaat met het bos. Wat hield het project Kwelherstel ook alweer in? Bekijk hier het filmpje. Met het vervolgproject ‘Natuur en recreatie in balans’ kijken we hoe we een evenwicht kunnen creëren tussen het natuurbehoud en het recreatief gebruik van het bos. Mogelijk speelt de mate van het recreatieve gebruik van het Ulvenhoutse Bos hierin een rol. Met andere woorden: misschien is het wel te druk in het bos. Om na te gaan in hoeverre dat het geval is, hebben we daar eerst onderzoek naar laten doen.

Onderzoeken

De onderzoeken gingen over kwetsbare soorten, parkeren, doorgaand verkeer, hondenuitwerpselen en recreatie. Hiermee krijgen we inzicht hoe het bos gebruikt wordt en hoe zich dat verhoudt tot de natuur. De resultaten worden gebruikt om een plan te maken voor hoe we het bos kunnen behouden als waardevol natuurgebied, terwijl recreanten nog steeds kunnen genieten van de prachtige omgeving. 

Bekijk hier de beknopte resultaten van de onderzoeken (PDF):

Bekijk hier de resultaten van de onderzoeken (PDF):

Terugblik en planning

Op 13 september 2023 zijn de resultaten van bovenstaande onderzoeken toegelicht op een informatiebijeenkomst in Koetshuis Anneville. Op 20 september en 11 oktober 2023 stonden er bijeenkomsten met een meedenkgroep gepland. Zij hebben input kunnen leveren voor het eindrapport. Op 29 februari 2024 is het eindrapport aan de meedenkgroep gepresenteerd.

In april 2024 wordt een inloopbijeenkomst gehouden waar de GGA laat zien hoe de aanbevelingen en conclusies uit de onderzoeken zijn verwerkt in een ruimtelijk plan. Vanaf april gaan de bestuurders van de GGA met elkaar in gesprek over de diverse bouwstenen die op tafel liggen. Rond de zomer van 2024 zal een uitvoeringspakket aan maatregelen en ambities gepresenteerd worden.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met diverse partners, waaronder provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Breda en Alphen Chaam. Deze partners zijn samengebracht in de Groenblauw Gebiedsgerichte Aanpak Ulvenhoutse bos en omgeving. Ook heeft de GGA input gekregen van een meedenkgroep. Deze groep bestaat uit een vertegenwoordiging van de omwonenden van het Ulvenhoutse bos. Hun input is meegenomen bij de totstandkoming van het eindrapport.

Downloads en meer informatie

 

Baronie van Breda

Toon project op kaart
Contact
Communicatieadviseur Mathilde Klaasse
Mathilde Klaasse Communicatieadviseur
Meer over dit onderwerp