Natuurgebied

Biesbosch

Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.

Bezoekersinformatie

Ligging

Nationaal Park De Biesbosch ligt op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant en bestaat uit 3 delen: Hollandse Biesbosch, Dordtse Biesbosch en Brabantse Biesbosch.

Deelgebieden

Onder de Biesbosch vallen de deelgebieden Aart Eloyenbosch, Anna Jacominaplaat, Boerenplaat, Brabantse Biesbosch, Buisjes, Catharina Polder, Cornelia Polder, De Bol, De Dood, De Eneplaat, De Enepolder, De Kikvorsch of Otter, Deenenplaat, Doolhof, Dordtse Biesbosch, Eendenkooi Hofmansplaat, Ganzenwei, Gat van Kielen, Grote Polder, Hennipje Hofmansplaat, Huiswaard, Jannezand, Klein Kraaiennest, Kleine Nieuwe Dombosch, Koekplaat, Kop van de Oude Wiel, Kruidvlaai, Lepelaarsplaat, Louisa en Cannemanspolder, Middelste Jannezand, Middenveld, Noordwaard, Noorderdiepzone, Notarishoek, Onderplaat, Oostwaard, Plaatje van den Steen, Polder Ganzepest, Polder Jantjesplaat, Polder Kindem, Polder Lange Jan, Polder Lepelaar, Polder Maltha, Polder Turfzakken, Polder Visplaat, Rietplaat, Rupsenhoek, Ruwenhennip, Sassenplaat, Sint Jansplaat, Sliedrechtse Biesbosch, Sluishoek, Spieringpolder, Spoorslootgriend, Stormhoek, Tongplaat, Toontjesplaat, T-plaat, Vijf Ambachten, Zuider Jonge Deen, Zuidgat.

Grootte gebied

Ongeveer 8.000 hectare.

Geopend

De Biesbosch is het hele jaar grotendeels toegankelijk.

Fysieke beperking

De bezoekers- en informatiecentra in de Biesbosch zijn toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking.

Honden

Honden zijn welkom, mits aangelijnd. In delen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch en in de Louisa en Cannemanspolder mag met een onaangelijnde hond worden gewandeld. 

Informatiecentra

Biesboschcentrum Dordrecht
In het Biesboschcentrum in Dordrecht zijn tentoonstellingen, een leeshoek en een film over de Biesbosch. In het naastgelegen huiscafé Biestro kun je terecht voor koffie met gebak of een heerlijke lunch. Het centrum is ook een goed vertrekpunt voor allerlei buitenactiviteiten. Zo kun je van hieruit diverse rondvaarten maken en de planten en dieren in dit natuurgebied ontdekken. Dat kan ook met een van de actieve wandeltochten. 
Adres: Baanhoekweg 53, 3313 LP Dordrecht. Meer informatie: BiesboschcentrumDordrecht.nl

Biesbosch Museumeiland
Op het Biesbosch Museumeiland zie je met eigen ogen waarom Nederland wereldwijd bekend staat om zijn kennis van het water. Je ontdekt hoe mensen vochten tegen het water, polders maakten en nu in balans leven met het waterlandschap. In het museum kun je terecht voor koffie/thee/fris met gebak of een lekkere lunch. Bovendien kun je van hieruit allerlei wandelroutes afleggen en deelnemen aan activiteiten, zoals rondvaarten en beversafari’s. Het Biesbosch Museumeiland is ook een ideaal uitje voor schoolklassen of bedrijven.
Adres: Hilweg 2, 4251 MT Werkendam. Meer informatie: Biesboschmuseumeiland.nl

Fietsen

Fietsen zijn te huur bij het Biesboschcentrum Dordrecht. Adressen van overige verhuurders zijn verkrijgbaar bij VVV Dordrecht en Drimmelen.

Kanoën

De VVV Drimmelen-Biesbosch heeft adressen van boot- en kanoverhuurbedrijven en een folder met routebeschrijvingen (11, 17 en 20 km). Die informatie is ook verkrijgbaar bij deze kanoverhuurders:

  • Jachthaven Vissershang, Vissershang 2, 4273 PE Hank
  • Jachthaven Van Oversteeg, Spieringsluis 5, 4251 MR Werkendam.

Nationaal Park De Biesbosch

De natuurgebieden van Staatsbosbeheer in de Biesbosch maken deel uit van Nationaal Park De Biesbosch.

Recreatiezonering

Jaarlijks genieten wandelaars, fietsers en watersporters, meer dan 1,5 miljoen mensen, van de Biesbosch. Met de recreatiezonering wil Staatsbosbeheer de juiste balans bewaken en behouden tussen natuurbescherming en natuurbeleving. Dat wil zeggen: de natuur de rust geven op de momenten dat ze dat nodig heeft en zorgen voor minimale verstoring. Maar ook bezoekers de ruimte en een passende beleving bieden waarbij de unieke kenmerken van het gebied centraal staan. Download rapport Biesbosch Recreatiezonering

De zonering is flexibel: waardoor ingespeeld kan worden op een behoefte vanuit de natuur. Voor een broedende zee- of visarend, kan een gebied tijdelijk worden afgesloten voor bezoekers. En de recreatiezonering is ook een afwegingskader voor toekomstige recreatieve ontwikkelingen en initiatieven in de Biesbosch. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit en niet alles kan altijd en overal. Geldende voorwaarden en doelen vanuit het aanwijzingsbesluit Natura 2000 zijn daarbij grotendeels bepalend. Meer over flexibele zonering

Broedrust

De broedrust gaat in op 1 januari en loopt tot 1 augustus, afhankelijk van de soort. De vroege soorten, zoals de aalscholver en blauwe reiger, komen terug van hun winterverblijf om in de Biesbosch te broeden. Het bouwen van een nest neemt soms enkele weken in beslag. Als de scherpe randjes van de winter af zijn, kan het leggen van eieren en het uitbroeden beginnen. De zeearenden maken in de wintermaanden hun nest af en gaan dan tot eind februari in absolute broedrust. In die periode mag er rond de nestlocatie geen sprake zijn van verstoring. Begin maart worden de eerste eieren gelegd. De late soorten, zoals de kleine zilverreiger, lepelaar, porseleinhoen, purperreiger en laat broedende roerdompen, leggen soms aan het eind van de lente, begin zomer de eieren. We houden daarom in de broedrustperiode rekening met een ruime periode vanaf het vroege voorjaar tot in de zomer. Zie ook de zoneringskaart voor de broedrust (pdf).

Winterrust

Staatsbosbeheer hanteert al jaren de winterrust om tienduizenden watervogels de nodige rust in de Biesbosch te bieden. De winterrust gaat in op 1 november en loopt tot 1 maart. De Biesbosch heeft in de winterperiode een grote verantwoordelijkheid voor de opvang van landelijke en West-Europese populaties watervogels. Wintervogels zijn kwetsbaar. Vanaf november zien we daar steeds meer soorten uit het Hoge Noorden bij komen. Onze wintergasten komen al generaties lang naar de Biesbosch en zijn zeer verstoringsgevoelig. Hier vinden ze namelijk open stromend water, voedsel én de nodige rust. Zoetwatergetijdengebieden zijn zeldzaam maar erg belangrijk voor watervogels om de winter door te komen. De winterrustregeling is specifiek bedoeld voor waterrecreatie. In de winterperiode zijn de rustgebieden deels afgesloten. Zie ook de kaart winterrustregeling Biesbosch.

Nachtrust

Vanaf 31 maart 2024 mogen bezoekers alleen nog varen tussen zonsopkomst en zonsondergang varen in de kreken van de Biesbosch. Deze rustregeling is een aanvulling op de rust die al geldt tijdens de winterperiode of in de afgesloten delen waar veel vogels broeden. Ook kan er sprake zijn van een flexibele zonering voor bijvoorbeeld een broedende visarend waar delen voor afgesloten moeten worden. In de nacht varen er maar weinig mensen door Nationaal Park De Biesbosch. De kreken en ondiepe delen van dit gebied maken varen in het donker lastig. Watersporters die op het tijdstip van zonsondergang nog in Nationaal Park De Biesbosch zijn, mogen nog wel de hoofdvaarwegen verlaten. Het verbod geldt niet op de hoofdvaarwegen. De nachtrustregeling geldt niet voor bewoners, tijdens calamiteiten en voor hulpdiensten. Overnachten in de Biesbosch blijft wel mogelijk en Staatsbosbeheer kan ontheffingen verlenen voor incidentele activiteiten. Zie ook de kaart nachtrustregeling.

Een aanvraagformulier kan verkregen worden door een bericht te sturen naar votbiesbosch@staatsbosbeheer.nl

Biesboschverordening

Sinds 1 januari 2021 geldt de nieuwe Biesboschverordening, een samenwerking tussen de gemeenten Altena, Drimmelen, Dordrecht en Staatsbosbeheer. Het doel is eenduidige regelgeving die geldt voor de gehele Biesbosch. Niet alleen om natuur en landschap te beschermen, maar ook voor recreatief gebruik. Voor meer informatie:

Activiteit of evenement melden

Wil je een activiteit of evenement organiseren in dit gebied? Meld je dan minimaal 4 weken van tevoren bij de boswachter. Voor meer informatie: aanmelden van evenementen en activiteiten.