Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Biesbosch

Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.

Volg de visarend via BeleefdeLente.nl

In de Biesbosch broeden sinds 2016 weer visarenden. Via een webcam bij het nest kreeg je in 2021 en 2022 een uniek inkijkje in het dagelijks leven van deze roofvogel en ook in 2023 gaat de camera weer aan. Vanaf zondag 19 maart zijn de live-beelden te volgen via Beleefdelente.nl/visarend. Boswachter Harm Blom praat je daar regelmatig bij via blogs en vlogs. En voor de dagelijkse visarendnieuwtjes kun je hem volgen via Instagram.

Visarend ZWART 7TG

Het nest waar de webcam op staat, staat in het broedgebied waar het allemaal begon. Hier broedt al vanaf het begin een Duits mannetje. Het mannetje van het boomnest heeft een kleurring om zijn poten. Hij is geringd als nestjong in 2012 op een nest in een hoogspanningsmast nabij Rogatz in de Duitse Deelstaat Saksen Anholt langs de Elbe. Dat is op ongeveer 550 kilometer van de Brabantse Biesbosch vandaan. Het mannetje keert al zeven jaar trouw terug op het nest en heeft inmiddels al 17 jongen grootgebracht. De herkomst van het vrouwtje is onbekend, want ze is niet geringd. Maar we denken dat ze al vanaf het begin een paar vormt met dit Duitse mannetje. De visarenden komen jaarlijks eind maart terug op het nest. In de afgelopen zeven jaar arriveerde het mannetje zes keer op 26 maart!

Over de visarend

De visarend (Pandion haliaetus) is een prachtige roofvogel. Ze zijn zo'n 55-58 cm groot en de vleugelspanwijdte van het vrouwtje is ruim 170 cm. De vogels hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels, overwinteren in (tropisch) Afrika en komen eind maart weer terug naar Nederland. Ze broeden vanaf april in 34 tot 43 dagen gemiddeld 3 eieren uit. De jongen vliegen na 50 dagen uit. Kijk voor meer visarendweetjes op Vogelbescherming.nl/visarend.

Visarenden in de Biesbosch

Visarenden broeden sinds 2016 met succes in Nederland, in de Biesbosch. In 2022 waren er vijf broedparen, waarvan drie succesvol en vlogen er negen jongen uit. De Biesbosch was tot 2022 het enige natuurgebied in Nederland waar visarenden uit het ei kwamen, maar in 2022 kreeg ook een paartje visarenden op de Veluwe jongen.

De visarenden in de Biesbosch profiteren van de aanleg van nieuwe waterrijke natuur en de bescherming van hun leefgebied. Zoals in de Biesbosch, die valt binnen Natura2000-regels en van groot belang is voor tal van vissen en vogels die er leven. Staatsbosbeheer probeert bij de groeiende populatie visarenden waar nodig extra rust te bieden. En soms betekent dat afsluiten van een kreek of wandelpad.

Visarenden zelf zien

De beste locatie om zelf een visarend waar te nemen zijn de ondiepe wateren in de nieuwe natuurgebieden in de Biesbosch, maar ook in andere waterrijke gebieden in de buurt. Visarenden zijn schuwe vogels. Houd daar rekening mee. De beste (foto) kansen krijg je met geduld en voorzichtigheid. Vogelkijkhutten zijn goede plekken om ongestoord te observeren. Blijf op de paden en benader rustende vogels niet onnodig. Vogelkijkhotspots met visarendkansen: Biesbosch, Haringvliet, Krammer-Volkerak en Hollands Diep.

Meer informatie 

Tijdens de broedperiode doet boswachter Harm Blom verslag van de ontwikkelingen op en rond het nest van de visarend en in de rest van de Biesbosch. Volg zijn verhalen via:

Boswachter Harm Blom
Harm Blom Boswachter van dit gebied
Voor calamiteiten en urgente zaken buiten kantoortijden: 06-50009208.