Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Biesbosch

Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.

Volg de visarend via BeleefdeLente.nl

In de Biesbosch broeden sinds 2016 weer visarenden. Via een webcam bij het nest kreeg je in 2021 een uniek inkijkje in het dagelijks leven van deze roofvogel. De live-beelden waren te volgen via Beleefdelente.nl. Ook dit jaar gaat de camera weer aan en kun je visarenden 24/7 volgen. Boswachter Harm Blom praat je daar regelmatig bij via blogs en vlogs en je kunt hem volgen via Instagram.

Visarend ZWART 7TG

Het nest waar de webcam op staat, staat in het broedgebied waar het allemaal begon. Hier broedt al vanaf het begin een Duits mannetje. Het mannetje van het boomnest heeft een kleurring om zijn poten. Hij is geringd als nestjong in 2012 op een nest in een hoogspanningsmast nabij Rogatz in de Duitse Deelstaat Saksen Anholt langs de Elbe. Dat is op ongeveer 550 kilometer van de Brabantse Biesbosch vandaan. Het mannetje keert al vijf jaar trouw terug op het nest en heeft inmiddels al 14 jongen grootgebracht. De herkomst van het vrouwtje is onbekend. De visarenden worden tussen 20 en 30 maart terug verwacht op het nest. 

Over de visarend

De visarend (Pandion haliaetus) is een prachtige roofvogel. Ze zijn zo'n 55-58 cm groot en de vleugelspanwijdte van het vrouwtje is ruim 170 cm. De vogels hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels, overwinteren in (tropisch) Afrika en komen eind maart weer terug naar Nederland. Ze broeden vanaf april in 34 tot 43 dagen gemiddeld 3 eieren uit. De jongen vliegen na 50 dagen uit. Kijk voor meer visarendweetjes op Vogelbescherming.nl/visarend

Visarenden in de Biesbosch

Visarenden broeden sinds 2016 met succes in Nederland, in de Biesbosch. In 2021 waren er maar liefst vijf broedpaartjes, waarvan drie succesvol en vlogen er acht jongen uit. De Biesbosch is momenteel het enige natuurgebied in Nederland waar visarenden succesvol broeden. Ze profiteren van de aanleg van nieuwe waterrijke natuur en de bescherming van hun leefgebied. Zoals in de Biesbosch, die valt binnen Natura2000-regels en van groot belang is voor tal van vissen en vogels die er leven. Staatsbosbeheer probeert bij de groeiende populatie visarenden waar nodig extra rust te bieden. En soms betekent dat afsluiten van een kreek of wandelpad.

Visarenden zelf zien

De beste locatie om zelf een visarend waar te nemen zijn de ondiepe wateren in de nieuwe natuurgebieden in de Biesbosch, maar ook in andere waterrijke gebieden in de buurt. Visarenden zijn schuwe vogels. Houd daar rekening mee. De beste (foto) kansen krijg je met geduld en voorzichtigheid. Vogelkijkhutten zijn goede plekken om ongestoord te observeren. Blijf op de paden en benader rustende vogels niet onnodig. Vogelkijkhotspots met visarendkansen: Biesbosch, Haringvliet, Krammer-Volkerak en Hollands Diep.

Meer informatie

Boswachter Harm Blom

Tijdens de broedperiode doet boswachter Harm Blom verslag van de ontwikkelingen op en rond het nest van de visarend en in de rest van de Biesbosch. Je kan zijn verhalen volgen via:

Boswachter Harm Blom
Harm Blom Boswachter van dit gebied
Voor calamiteiten en urgente zaken buiten kantoortijden: 06-50009208.