Natuurgebied

Biesbosch

Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.

Volg de visarend via BeleefdeLente.nl

Vanaf 17 maart 2024 is de webcam weer aan bij het nest van een visarend in de Biesbosch. Volg de beelden van deze broedende roofvogel via Beleefdelente.nl/visarend. Tijdens de broedperiode doet boswachter Harm Blom verslag van de ontwikkelingen op en rond het nest van de visarend en in de rest van de Biesbosch. Volg zijn verhalen via Beleefdelente.nl/visarend of via Instagram

Terugblik 2023

In 2023 konden we voor het derde jaar op rij live genieten van de terugkomst van man visarend met ‘codenaam’ 7TG. Op 28 maart kwam hij terug in de Biesbosch na een overwintering in het verre zuiden. Maar het liep anders dan gepland... Bekijk de terugblik van seizoen 2023 en lees de blog van boswachter Harm Blom.

Over het nest

Het nest van de visarend zit in een boom in de Biesbosch. Bekijk het filmpje hieronder.

Over de visarend

De visarend (Pandion haliaetus) is een prachtige roofvogel. Ze zijn zo'n 55-58 cm groot en de vleugelspanwijdte van het vrouwtje is ruim 170 cm. De vogels hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels, overwinteren in (tropisch) Afrika en komen eind maart weer terug naar Nederland. Ze broeden vanaf april in 34 tot 43 dagen gemiddeld 3 eieren uit. De jongen vliegen na 50 dagen uit. Kijk voor meer visarendweetjes op Vogelbescherming.nl/visarend.

Visarenden in de Biesbosch

Visarenden broeden sinds 2016 met succes in Nederland, in de Biesbosch. In 2023 waren er 4 broedparen ('territoria'), waarvan 2 paren succesvol broedden en er vlogen 5 jongen uit.

De visarenden in de Biesbosch profiteren van de aanleg van nieuwe waterrijke natuur en de bescherming van hun leefgebied. Zoals in de Biesbosch, die valt binnen Natura2000-regels en van groot belang is voor tal van vissen en vogels die er leven. Staatsbosbeheer probeert bij de groeiende populatie visarenden waar nodig extra rust te bieden. En soms betekent dat afsluiten van een kreek of wandelpad.

Visarenden zelf zien

De beste locatie om zelf een visarend waar te nemen zijn de ondiepe wateren in de nieuwe natuurgebieden in de Biesbosch, maar ook in andere waterrijke gebieden in de buurt. Visarenden zijn schuwe vogels. Houd daar rekening mee. De beste (foto) kansen krijg je met geduld en voorzichtigheid. Vogelkijkhutten zijn goede plekken om ongestoord te observeren. Blijf op de paden en benader rustende vogels niet onnodig. Vogelkijkhotspots met visarendkansen: BiesboschHaringvlietKrammer-Volkerak en Hollands Diep.