Natuurgebied

Biesbosch

Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.

Flexibele zonering Biesbosch

In de Biesbosch is een tijdelijke afsluiting van rondwandeling en kreek Katsegat en Huiswaard i.v.m een broedend visarendpaar. Wandelaars en watersporters worden omgeleid.

Locatie

Sliedrechtse Biesbosch.

Looptijd

April tot medio augustus 2024.

Maatregel

Afsluiten van rondwandeling en vaarkreek.

Afsluiting in het gebied

Het Katsegat is met drijvende boeien afgesloten. De brug vanaf de steiger tegen de Huiswaard aan is afgesloten. Op zowel het wandelpad als het Katsegat is met informatiepanelen, rood-wit-rood bebording (verboden in te varen) en toegangsbebording (vogelbroed en rustgebied – geen toegang) aangegeven dat er een afsluiting geldt. Grondslag maatregel Natuurbeschermingswet – broedrust – broedgeval visarend.

Visarend

De visarend broedt in dit gebied sinds 2020. Dit paar kiest steeds voor een afgebroken populier die op nog geen 20 meter van het wandelpad en de kreek staat. Door de menselijke bewegingen, varen en wandelen, wordt de broedrust verstoord. Daarom kiest Staatsbosbeheer voor een tijdelijke afsluiting van het Katsegat en de rondwandeling Huiswaard. Doel is om een cirkel van rust te creëren van 200-300 meter rondom het nest. Vanaf de Kikvorskil en de Helsloot kan het broedpaar goed bekeken worden.