Natuurgebied

Biesbosch

Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.

Flexibele zonering Biesbosch

In de Biesbosch zijn een aantal tijdelijke afsluitingen i.v.m een broedend visarendpaar. Wandelaars en watersporters worden omgeleid.

Locatie

Sliedrechtse Biesbosch.

Looptijd

April tot medio augustus 2024.

Afsluitingen in het gebied

Katsegat en rondwandeling Huiswaard

Het Katsegat is met drijvende boeien afgesloten. De brug vanaf de steiger tegen de Huiswaard aan is afgesloten. Op zowel het wandelpad als het Katsegat is met informatiepanelen, rood-wit-rood bebording (verboden in te varen) en toegangsbebording (vogelbroed en rustgebied – geen toegang) aangegeven dat er een afsluiting geldt. Grondslag maatregel Natuurbeschermingswet – broedrust – broedgeval visarend.

De visarend broedt in dit gebied sinds 2020. Dit paar kiest steeds voor een afgebroken populier die op nog geen 20 meter van het wandelpad en de kreek staat. Door de menselijke bewegingen, varen en wandelen, wordt de broedrust verstoord. Daarom kiest Staatsbosbeheer voor een tijdelijke afsluiting van het Katsegat en de rondwandeling Huiswaard. Doel is om een cirkel van rust te creëren van 200-300 meter rondom het nest. Vanaf de Kikvorskil en de Helsloot kan het broedpaar goed bekeken worden.

Stededijk, Sliedrechtse Biesbosch gedeeltelijk afsluiten wandelpad

In kader van de wetgeving voor natuurbescherming en flexibele zonering is besloten het wandelpad op de Stededijk tijdelijk te sluiten om verstoring van een nestelende visarend te voorkomen. In 2023 had een paartje visarend een nest gebouwd in een populier. In het voorjaar van 2024 is dit nest uit de boom gewaaid. Nu heeft het paar in een hoogspanningsmast een nieuw nest gebouwd. Dit nest ligt binnen een straal van 100 meter van het wandelpad. Het gebruik van dit wandelpad zorgt voor dermate verstoring van de aanwezige vogels dat ze het nest bij menselijke aanwezigheid verlaten. Daarom is besloten het wandelpad te sluiten. De afsluiting is aangegeven met borden. Zie ook het kaartje.