Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Biesbosch

Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.

Flexibele zonering Biesbosch

Jaarlijks genieten meer dan 2 miljoen mensen van de Biesbosch. Met recreatiezonering wil Staatsbosbeheer de juiste balans bewaken tussen natuur en recreatie. Dat wil zeggen: de natuur de rust geven op de momenten dat ze dat nodig heeft en zorgen voor minimale verstoring. De zonering is flexibel: zo kan bijvoorbeeld voor een broedende zee- of visarend een gebied tijdelijk worden afgesloten voor bezoekers. Hieronder vind je een overzicht van tijdelijke afsluitingen in de Biesbosch.

Tijdelijke afsluitingen

Momenteel zijn er twee tijdelijke afsluiting in de Biesbosch.

Afsluiting van rondwandeling en kreek

Locatie: Katsegat en Huiswaard, Sliedrechtse Biesbosch.

De visarend broedt in dit gebied sinds 2020. Dit paar kiest steeds voor een afgebroken populier die op nog geen 20 meter van het wandelpad en de kreek staat. Door de menselijke bewegingen, varen en wandelen, wordt de broedrust verstoord. Daarom kiest Staatsbosbeheer voor een tijdelijke afsluiting van het Katsegat en de rondwandeling Huiswaard. Doel is om een cirkel van rust te krijgen van 200-300 meter rondom het nest. Vanaf de Kikvorskil en de Helsloot kan het broedpaar goed bekeken worden.

Bezoekers moeten rekening houden met het volgende: per 5 april is het Katsegat afgesloten met drijvende boeien. De brug vanaf de steiger tegen de Huiswaard is in dit gebied afgesloten. Op zowel het wandelpad als het Katsegat is d.m.v. informatiepanelen, rood-wit-rood bebording (verboden in te varen) en toegangsbebording (vogelbroed en rustgebied – geen toegang) aangegeven dat er een afsluiting geldt.

Afsluiting van wandelpad

Locatie: Stededijk, Sliedrechtse Biesbosch

In 2021 heeft een paartje visarenden een nest gebouwd in een hoogspanningsmast. In het voorjaar van 2022 is dit nest in bezit genomen door een paartje slechtvalken. Daardoor heeft het mannetje van de visarend een nieuw nest gebouwd in een nabij gelegen populierenbos. Dit nest ligt binnen een straal van 200 meter van twee wandelpaden.

Het gebruik van het wandelpad zorgt dermate voor verstoring op de aanwezige vogel dat het nest bij menselijke aanwezigheid verlaten wordt. Daarom is besloten dit wandelpad vanaf 19 april tijdelijk te sluiten om verstoring van een nestelende visarend vanaf dit wandelpad te voorkomen. Dit is dezelfde maatregel als in 2022. Bekijk de kaart (pdf) voor de afgesloten paden, aangegeven in het blauw. 

Boswachter Harm Blom
Harm Blom Boswachter van dit gebied
Voor calamiteiten en urgente zaken buiten kantoortijden: 06-50009208.