Contact

Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Links en downloads

Wilt u meer informatie over het beheer van natuurgebied Oostvaardersplassen? Hier vindt alle rapportages en andere downloads en links naar websites.

Overzicht projecten Oostvaarderplassen

Maandupdates

Voor de Oostvaardersplassen is in 2018 een nieuwe koers uitgezet. Deze nieuwe koers is vertaald in een aantal projecten en activiteiten om de natuurwaarden, de belevingsmogelijkheden en de communicatie hierover te verbeteren. In een maandelijkse update brengen we de voortgang van de projecten in kaart.

Werkbezoeken wildlife dierenarts

Monitoring

Jaarlijks maakt Staatsbosbeheer een jaarrapportage met een overzicht van de stand van zaken in de Oostvaardersplassen. Dit situatierapport bevat informatie over de omstandigheden en bijzonderheden in het veld en een overzicht van de afgevallen dieren.

Populatieontwikkeling Oostvaardersplassen

Aantalontwikkeling Oostvaardersplassen 
Bron: jaarrapportage monitoring Oostvaardersplassen 2017-2018, p.25, figuur 7.1. Populatieontwikkeling grote herbivoren.

Beleid

Ecologie

Juridisch

  • 2018-11-02 - Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland over gevraagde voorlopige voorziening door Stichting Dierbaar Flevoland i.v.m. bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning aan Staatsbosbeheer voor het aanbrengen van rasters en het plaatsen van een vangkraal.
  • 2017-04-11 - Uitspraak Gerechtshof Arnhem in het Hoger beroep van Stichting Welzijn Dieren Oostvaardersplassen tegen Staatsbosbeheer over de grote grazers.
  • Zie ook: WOB-besluiten.

Nieuws

Contact

Overige links

Boswachter Hans-Erik Kuypers
Vragen over dit onderwerp? Hans-Erik Kuypers