Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Sectoren

Beschermen, beleven en benutten is onze missie. Samen met partijen in verschillende sectoren ontwikkelen we duurzame initiatieven om deze missie te verwezenlijken.

Van energie tot evenementen

Beschermen, beleven en benutten is onze missie. Samen met partijen in diverse sectoren ontwikkelen we duurzame initiatieven om deze missie te verwezenlijken.

 

 

Klimaat

Staatsbosbeheer voert klimaatmaatregelen uit, we geven grond in gebruik waarop windturbines worden geplaatst en plaatsen we waar mogelijk zonnepanelen.

Grond en gebouwen

We zoeken altijd mogelijkheden om onze gebieden te ontwikkelen of gebouwen te exploiteren. Samen met partijen die duurzaamheid en ondernemerschap verbinden.

Grondstoffen

Bij de (her)inrichting van onze terreinen komen grondstoffen vrij. Door de grondstoffen te vermarkten, voorzien we in de vraag naar duurzame grondstoffen.

Mens en maatschappij

Samen met gemeenten, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties bieden we activiteiten in het kader van natuureducatie, zinvolle dagbestedingen en bewegen in de natuur.