Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Sectoren

Beschermen, beleven en benutten is onze missie. Samen met partijen in verschillende sectoren ontwikkelen we duurzame initiatieven om deze missie te verwezenlijken.

Contact

Van energie tot evenementen

Beschermen, beleven en benutten is onze missie. Samen met partijen in diverse sectoren ontwikkelen we duurzame initiatieven om deze missie te verwezenlijken.

 

 

Energie

Staatsbosbeheer geeft grond in gebruik waarop windturbines worden geplaatst. Ook leveren we biomassa aan bedrijven en plaatsen we waar mogelijk zonnepanelen.

Grond en gebouwen

We zoeken altijd mogelijkheden om onze gebieden te ontwikkelen of gebouwen te exploiteren. Samen met partijen die duurzaamheid en ondernemerschap verbinden.

Grondstoffen

Bij de (her)inrichting van onze terreinen komen grondstoffen vrij. Door de grondstoffen te vermarkten, voorzien we in de vraag naar duurzame grondstoffen.

Hout en biomassa

Als ‘groen nutsbedrijf’ zijn we expert in benutten van de natuur. Dat doen we samen met andere terreinbeheerders, particulieren en bedrijven.

Natuur en gezondheid

Natuur heeft een gunstig effect op de gezondheid, zo bewijst wetenschappelijk onderzoek. Voor de bewustwording bij het publiek werkt Staatsbosbeheer samen met diverse organisaties.

Natuureducatie

Staatsbosbeheer wil kinderen al op jonge leeftijd de waarde van natuur laten ontdekken. Onze boswachters bieden hen talloze mogelijkheden om actief op ontdekkingstocht te gaan.

Outdoor en evenementen

We stellen we onze terreinen beschikbaar voor evenementen, outdoor activiteiten en verblijfsrecreatie. Van intiem theater tot grote concerten.

Zorg en arbeidsparticipatie

Bij Staatsbosbeheer hebben we ervaring met partners die de Participatiewet uitvoeren. We benutten de natuur om mensen een zinvolle dagbesteding te bieden.