Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en Heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Links en downloads

Wilt u meer informatie over het beheer van natuurgebied Oostvaardersplassen? Hier vindt alle rapportages en andere downloads en links naar websites.

Monitoring - maandrapportages

In de winterperiode maakt Staatsbosbeheer maandelijks een overzicht van de stand van zaken in het natuurgebied. Dit situatierapport bevat informatie over de omstandigheden en bijzonderheden in het veld, en een overzicht van de afgevallen dieren.

Monitoring - jaarrapportages (samenvatting)

Populatieontwikkeling Oostvaardersplassen

Aantalontwikkeling Oostvaardersplassen 

Bron: jaarrapportage monitoring Oostvaardersplassen 2016-2017, p.25, figuur 7.1. Populatieontwikkeling grote herbivoren.

Natuurgebied Oostvaardersplassen

Overige documenten

Nieuws

Contact

Links

Boswachter Hans-Erik Kuypers
Vragen over dit onderwerp? Hans-Erik Kuypers
Boswachter
he.kuypers@staatsbosbeheer.nl
06-55766941

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten