Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en Heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Links en downloads

Wilt u meer informatie over het beheer van natuurgebied Oostvaardersplassen? Hier vindt alle rapportages en andere downloads en links naar websites.

Monitoring - maandrapportages

In de winterperiode maakt Staatsbosbeheer maandelijks een overzicht van de stand van zaken in het natuurgebied. Dit situatierapport bevat informatie over de omstandigheden en bijzonderheden in het veld, en een overzicht van de afgevallen dieren.

Monitoring - jaarrapportages (samenvatting)

Populatieontwikkeling Oostvaardersplassen

Aantalontwikkeling Oostvaardersplassen 
Bron: jaarrapportage monitoring Oostvaardersplassen 2017-2018, p.25, figuur 7.1. Populatieontwikkeling grote herbivoren.
 

Overige documenten  

Links

Nieuws

Contact

boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp?
Boswachters Oostvaardersplassen
flevoland@staatsbosbeheer.nl
0320-254585

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten