Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en Heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Links en downloads

Wilt u meer informatie over het beheer van natuurgebied Oostvaardersplassen? Hier vindt alle rapportages en andere downloads en links naar websites.

Monitoring

Maandrapportages
In de winterperiode maakt Staatsbosbeheer maandelijks een overzicht van de stand van zaken in het natuurgebied. Dit situatierapport bevat informatie over de omstandigheden en bijzonderheden in het veld, en een overzicht van de afgevallen dieren.

Jaarrapportages
Jaarlijks maakt Staatsbosbeheer een jaarrapportage, een samenvatting van alle maandrapportages.

Populatieontwikkeling Oostvaardersplassen

Aantalontwikkeling Oostvaardersplassen 
Bron: jaarrapportage monitoring Oostvaardersplassen 2017-2018, p.25, figuur 7.1. Populatieontwikkeling grote herbivoren.

Beleid

Ecologie

Juridisch

  • 2018-11-02 - Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland over gevraagde voorlopige voorziening door Stichting Dierbaar Flevoland i.v.m. bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning aan Staatsbosbeheer voor het aanbrengen van rasters en het plaatsen van een vangkraal.
  • 2017-04-11 - Uitspraak Gerechtshof Arnhem in het Hoger beroep van Stichting Welzijn Dieren Oostvaardersplassen tegen Staatsbosbeheer over de grote grazers.
  • Zie ook: WOB-besluiten.

Nieuws

Contact

Overige links

boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp?
Boswachters Oostvaardersplassen
flevoland@staatsbosbeheer.nl
0320-254585

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten