Werk in uitvoering

Natuurherstel Zandenbosvennen Veluwe

De provincie Gelderland en Staatsbosbeheer werken gezamenlijk aan het herstel van vennen op de Veluwe. De Zandenbosvennen is één van de locaties waar herstelmaatregelen getroffen moeten worden om de natuurkwaliteiten te behouden. Hiervoor zijn we in het proces van planvorming.

Locatie

Zandenbosch in de buurt van Nunspeet, Veluwe.

Looptijd

Maart 2022 - voorjaar 2024. 

Proces Zandenbosvennen

Afwegingen maakten we tot dusver met specialisten van met name de provincie en Staatsbosbeheer op basis van veel onderzoeken en vanuit zorg voor ons gebied. Nu zijn we ook in gesprek met de omgeving. Na de publieksexcursies in het najaar is er een klankbordgroep aangesteld. De leden van deze klankbordgroep vertegenwoordigen de bewoners van Nunspeet en zullen mee denken over hoe en welke maatregelen het beste getroffen kunnen worden om de vennen te herstellen en de beleving van het gebied te behouden.

De klankbordgroep bestaat uit bewoners met ecologische achtergrond, cultuurhistorische achtergrond, maar ook de hondenbezitters, fotografen, fietsers, wandelaars worden vertegenwoordigt. Daarnaast zijn er ook personen betrokken vanuit ‘Nunspeet uit de kunst’ en de gemeente.

In februari 2022 hebben wij met de leden van de klankbordgroep individueel kennisgemaakt. Vanaf maart 2022 zal de klankbord groep een aantal keer samenkomen om het plan en de maatregelen voor het herstel van de vennen te bespreken en verder uit te uitwerken.

Natura 2000

Dit project is onderdeel van Natuurherstel Veluwse Vennen. De vennen en hun oevers op de Veluwe zijn bijzonder soortenrijk door de waterkwaliteit. Dat moet behouden blijven.

Blijf op de hoogte

  • Bent u benieuwd hoe het proces met de klankbordgroep verder verloopt? U kunt deze op de voet gaan volgen via het boswachtersblog Veluwe. Hier kunt u zich ook aanmelden om geen nieuwe berichten te missen.
  • In het boswachtersblog Meedenken over herstel vennen Zandenbos van 23 november 2021 leest u meer over wat de situatie is en waarom we maatregelen moeten treffen.
  • De eerste sessie met de klankbordgroep heeft plaatsgevonden op 8 maart 2022. Lees het boswachtersblog Aftrap van klankbordgroep Zandenbosvennen van 16 maart 2022. 

Samenwerking

Het herstel en behoud wordt betaald door de provincie Gelderland en ministerie van LNV. Bekijk onderstaande video van de provincie Gelderland over vennen en beken.

Contact
boswachter met verrekijker in avondzon
Gert-Jan Kommers Adviseur
Meer over dit onderwerp