Werk in uitvoering

Natuurherstel eikenbossen Veluwe

Op de Veluwe werkt Staatsbosbeheer aan het verwijderen van Amerikaanse vogelkers (prunus) in bosgebieden - vooral eikenbossen.

Locatie

Stroesche bergen, Kootwijkerboven bos, randen Kootwijkerzand, Veluwe. In totaal 249 hectare bos.

Looptijd eerste deel

Van 2019 tot 2021 is het eerste deel uitgevoerd. Tot en met 2024 wordt er nog nazorg uitgevoerd.

Herstel eikenbossen

Op de Veluwe werkt Staatsbosbeheer aan het verwijderen van Amerikaanse vogelkers (prunus) in bosgebieden (m.n. eikenbossen). Deze van oorsprong Amerikaanse boomsoort werkt verstorend op de natuurlijke ontwikkeling in het bos en willen we daarom bestrijden. 

Aannemer

Het verwijderen van prunus in bos wordt deels uitgevoerd door De Groenmakers uit Doetinchem. De Groenmakers is een PSO 30+ bedrijf. Concreet betekent dit dat dit bedrijf meer dan dertig procent mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt buiten aan het werk heeft. Acht ploegen zijn in de winter aan het werk. De afgezaagde prunus blijft achter in het bos.

Samenwerking

Provincie Gelderland en ministerie van LNV betalen aan dit natuurherstel in eikenbos mee.

Contact
Marc Doppenberg Projectleider
Meer over dit onderwerp