Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Veluwse vennen

Op de Veluwe onderzoekt Staatsbosbeheer hoe de kwaliteit van drie karakteristieke vennen op de Veluwe verbeterd en hersteld kunnen worden. Uit het onderzoek volgen een plan en herstelmaatregelen die de vennen weer sterker maken.

Locatie

Watergraafsmeertje bij Garderen, vencomplex Zandenbos bij Nunspeet, Kootwijkerveen bij Nieuw Millingen, Veluwe.

Looptijd eerste deel

2018-2021 (uitvoering 2020-2021)

Herstel vennen

Staatsbosbeheer is bezig met herstel rond de Zandenbosvennen. Tot voor kort maakten we afwegingen met specialisten van met name provincie en Staatsbosbeheer op basis van veel onderzoeken en vanuit zorg voor ons gebied. Nu zijn we ook in gesprek met de omgeving. Er is een klankbordgroep opgesteld met bewoners die verschillende gebruikersgroepen uit Nunspeet vertegenwoordigen. Wilt u dit proces volgen en bent u benieuwd naar de uitkomsten? Neem dan een kijkje op de pagina: Natuurherstel Zandenbosvennen

De venoevers groeien dicht en er staat veel begroeiing omheen. Door begroeiing rond de vennen weg te halen verwachten we een positief effect op de waterkwaliteit en het waterniveau in- en rond het ven. Daar zijn veel bijzondere planten en dieren afhankelijk van, bijvoorbeeld een aantal libellensoorten: maanwaterjuffer, venwitsnuitlibel, venglazenmaker. Maar ook amfibieën zoals heikikker, vlinders zoals het heideblauwtje en veel zeldzame planten als beenbreek dreigen te verdwijnen door mineralisatie en verdroging van veen/venoevers. Het water in het ven, de flora en de fauna vormen namelijk een samenhangend systeem.

Ook wordt een verbindingszone uitgewerkt van het Kootwijkerveen naar het Nieuw Millingense zand. Dit helpt dieren als bijvoorbeeld de adder, omdat dan twee leefgebieden verbonden worden. Verder worden nog diverse vennen op de Noord en Zuid Veluwe onderzocht op hydrologische maatregelen. De hydrologie is namelijk voor vennen van levensbelang. 

Natura 2000

De vennen en hun oevers op de Veluwe zijn bijzonder soortenrijk door de waterkwaliteit. Dat moet behouden blijven.

Samenwerking

Het herstel en behoud wordt betaald door de provincie Gelderland en ministerie van LNV.

Bekijk onderstaande video van de provincie Gelderland over vennen en beken.

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter met verrekijker in avondzon
Vragen over dit onderwerp? Gert-Jan Kommers Adviseur