Werk in uitvoering

Stormschade in bossen rond Leersum

Het noodweer van vrijdag 18 juni 2021 heeft tot ongekende schade geleid in de bossen rond Leersum op de Utrechtse Heuvelrug. Er zijn duizenden bomen omgewaaid en op sommige plekken liggen complete bospercelen plat. De meeste bospercelen zijn weer veilig gemaakt en opengesteld voor publiek. Ook zijn de herstelwerkzaamheden op landgoed Broekhuizen afgerond. Het sluitstuk is het Lombokbos, waar duizenden bomen zijn gesneuveld.

Financiering herstelwerk

Delen van het gebied die het zwaarst getroffen zijn, hebben veel schade opgelopen. Het herstellen van die schade duurt maanden en kost veel geld. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de volledige kosten hiervan te vergoeden, een bedrag van ruim 1 miljoen euro. Dit is inclusief de al door Staatsbosbeheer geïnvesteerde uren, de gemaakte kosten voor herstelwerk van de natuur en recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden, banken en bebording. Dankzij deze financiering kan Staatsbosbeheer nu doorpakken met het herstel van het zwaar getroffen Lombokbos.

Lombokbos

Er is veel opgeruimd in het Lombokbos en dat gaf zicht op de gevolgen van de valwind voor de natuur en recreatieve infrastructuur. Zo’n 25% van het stormhout blijft liggen, om dat dit ecologisch heel waardevol is voor planten en dieren. We hebben bekeken waar en hoeveel nieuwe aanplant gewenst is en in welke delen van het bos natuurlijke verjonging plaats kan vinden. Voor de herplant in het gebied wordt gekozen voor verschillende soorten die opgewassen zijn tegen klimaatverandering.

Op 15 februari 2022 zijn de eerste drie van de 160 laanbomen geplant door bestuurders van het ministerie van LNV, gemeente Utrechtse Heuvelrug en Staatsbosbeheer als markering van de start van het herstel van het Lombokbos. Ook zijn er nestkasten geplaatst om een broedplek te bieden aan bosuilen, spechten, boommarters en vleermuizen. In overleg met direct omwonenden en de gemeente is een herstelplan gemaakt voor het bos dat al voor een groot deel is uitgevoerd. In de periode januari - maart 2023 worden er 25.000 nieuwe jonge bomen aangeplant, het sluitstuk voor het herstel van het Lombokbos. Omwonenden en inwoners konden eveneens een boom planten. Inmiddels is de bebording hersteld, zijn er bankjes geplaatst en is de parkeerplaats opgeknapt.

Speelnatuur

Het ‘Wolvengat, ter hoogte van de Donderberg -  de oude zandgroeve - , is geschikt gemaakt als speelnatuur voor kinderen. Er is een kabelbaan, mogelijkheden om hutten te bouwen en kinderen kunnen virtuele dierenplaatjes verzamelen in het Lombokbos met de Perfect Earth Animals-app.

Landgoed Broekhuizen

In december 2021 zijn op landgoed Broekhuizen wandelpaden hersteld en 1.500 bomen herplant. De boomsoorten zijn een mix van eik, (rode) beuk, douglas, linde en berk. De stam van de 200 jaar oude, rode beuk die was omgewaaid, is in 2022 omgetoverd tot een chesterfield bank. Het dient nu als rustpunt in het park.

Bestemming hout

Het hout dat is geruimd na de valwind, werd voorzien van een QR-code. Via deze QR-code was af te lezen wat de bestemming was van dit hout. Zo werd bijvoorbeeld een partij kwaliteitshout verkocht aan een ambachtelijke meubelmaker. De opbrengst wordt weer geïnvesteerd in het beheer van onze natuurterreinen.

Planning

Het herstelwerk loopt tot 31 december 2024. Het meeste werk in het Lombokbos is afgerond. Op sommige plekken hebben bomen extra zorg nodig, zoals het inpakken van beuken op Landgoed Broekhuizen om zonnebrand te voorkomen. Het werk dat in 2024 wordt uitgevoerd is:

  • Inboeten van de aangeplante laanbomen en bosplantsoen;
  • Water geven van de laanbomen;
  • Doorzetten van veiligheidsinspecties bij de bomen die na de valwind zijn blijven staan;
  • Aanplant van stinzenplanten (bol- en knolgewassen) op landgoed Broekhuizen om het oude karakter van het landgoed te herstellen;
  • Aanplant van verjongingsvakken in de omliggende bosvakken bij het Lombokbos en landgoed Broekhuizen om de diversiteit in de niet-aangetaste delen te bevorderen.

Een jaar na de valwind 

Voorjaar 2022, een jaar na de valwind. Hoe is de situatie daar nu, en wat hebben we geleerd? Boswachter Corien Koreman laat het zien en vertelt erover in onderstaand filmpje.

Meer informatie

  • Nieuws over het herstelwerk in het Lombokbos wordt gedeeld via het boswachtersblog van de boswachters in Utrecht.

Utrechtse Heuvelrug

Toon project op kaart
Contact
Meer over dit onderwerp