Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Stormschade in bossen rond Leersum

Het noodweer van vrijdag 18 juni 2021 heeft tot ongekende schade geleid in de bossen rond Leersum op de Utrechtse Heuvelrug. Er zijn duizenden bomen omgewaaid en op sommige plekken liggen complete bospercelen plat. Inmiddels zijn de meeste bospercelen veilig gemaakt en weer opengesteld voor publiek. Ook zijn de herstelwerkzaamheden op Landgoed Broekhuizen afgerond. Het sluitstuk is het Lombokbos, waar duizenden bomen zijn gesneuveld.

Financiering herstelwerk

Delen van het gebied die het zwaarst getroffen zijn, hebben veel schade opgelopen. Het herstellen van die schade duurt maanden en kost veel geld. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de volledige kosten hiervan te vergoeden, een bedrag van ruim 1 miljoen euro. Dit is inclusief de al door Staatsbosbeheer geïnvesteerde uren, de gemaakte kosten voor herstelwerk van de natuur en recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden, banken en bebording. Dankzij deze financiering kan Staatsbosbeheer nu doorpakken met het herstel van het zwaar getroffen Lombokbos.

Lombokbos

Er is inmiddels veel opgeruimd in het Lombokbos en dat biedt zicht op de gevolgen van de valwind voor de natuur en recreatieve infrastructuur. Zo’n 25% van het stormhout blijft liggen, om dat dit ecologisch heel waardevol is voor planten en dieren. We bekijken waar en hoeveel nieuwe aanplant gewenst is en in welke delen van het bos natuurlijke verjonging plaats kan vinden. Voor de herplant in het gebied wordt gekozen voor verschillende soorten die opgewassen zijn tegen klimaatverandering.

Op 15 februari 2022 zijn de eerste drie van de 160 laanbomen geplant door bestuurders van het ministerie van LNV, gemeente Utrechtse Heuvelrug en Staatsbosbeheer als markering van de start van het herstel van het Lombokbos. Ook zijn er nestkasten geplaatst om een broedplek te bieden aan bosuilen, spechten, boommarters en vleermuizen. In overleg met direct omwonenden en de gemeente is een herstelplan gemaakt voor het bos dat al voor een groot deel is uitgevoerd. Vanaf 2 januari 2023 worden er 25.000 nieuwe jonge bomen aangeplant, het sluitstuk voor het herstel van het Lombokbos. In februari 2023 komt er ook een plantdag voor inwoners van Leersum. Het werk is medio maart 2023 afgerond.

Landgoed Broekhuizen

In december 2021 zijn op landgoed Broekhuizen wandelpaden hersteld en 1.500 bomen herplant. De boomsoorten zijn een mix van eik, (rode) beuk, douglas, linde en berk.

Bestemming hout

Het hout dat is geruimd na de valwind, ligt gestapeld in de gebieden en is voorzien van een QR-code. Via deze QR-code is af te lezen wat de bestemming is van dit hout. Zo is bijvoorbeeld een partij kwaliteitshout verkocht aan een ambachtelijke meubelmaker. De opbrengst wordt weer geïnvesteerd in het beheer van onze natuurterreinen. Het uitrijden van hout uit het Lombokbos vindt plaats tot half april 2022. 

Planning

Het herstelwerk loopt tot 31 december 2024. Naar verwachting is het meeste werk in het Lombokbos, variërend van herplant tot herstel aan recreatieve voorzieningen, eind 2023 afgerond. Tijdens het werk blijft het bos toegankelijk voor publiek. Eventuele tijdelijke omleidingen of afsluitingen worden aangegeven via borden. Op sommige plekken hebben bomen extra zorg nodig, zoals het inpakken van beuken op Landgoed Broekhuizen om zonnebrand te voorkomen. 

Een jaar na de valwind 

Voorjaar 2022, een jaar na de valwind. Hoe is de situatie daar nu, en wat hebben we geleerd? Boswachter Corien Koreman laat het zien en vertelt erover in onderstaand filmpje.

Meer informatie

  • Nieuws over het herstelwerk in het Lombokbos wordt gedeeld via het boswachtersblog van de boswachters in Utrecht.
  • Op de website van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zie je welke gebieden weer toegankelijk of nog afgesloten zijn. Let ook op de borden in het terrein.
Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Corien Koreman
Vragen over dit onderwerp? Corien Koreman Boswachter