Werk in uitvoering

Aanplant nieuw bos Overlangbroek

Ten zuiden en ten noorden van de Gooyerdijk nabij  Landgoed Broekhuizen plant Staatsbosbeheer nieuw bos. In totaal komen er 58.000 nieuwe bomen en struiken bij. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het Klimaatakkoord om meer bos aan te planten voor de opslag van CO2.

Looptijd

2022 – 2024

Planning

• Tot en met december 2022: voorbereiden beplantingsplan, schetsontwerp en vergunningaanvraag:
- omgevingsvergunning gemeente Wijk bij Duurstede aug 2022
- bestemmingsplanwijziging (van agrarisch naar natuur) gemeente Utrechtse Heuvelrug okt/nov 2022
• Februari - maart 2023
- start bosaanplant zuidelijk deel (Wijk bij Duurstede)
• Februari - maart 2024
- start bosaanplant noordelijk deel (Utrechtse Heuvelrug) 

Nieuw bos afgewisseld met open ruimte

Het gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en is in totaal 24 ha groot. Het bestaat uit twee percelen grasland: ten zuiden van de Gooyerdijk (gemeente Wijk bij Duurstede) en ten noorden van de Gooyerdijk dat grenst aan landgoed Broekhuizen (gemeente Utrechtse Heuvelrug). Er is gekozen voor een inrichting met afwisseling tussen bosvakken met soorten die passen bij het landschap, struikstroken en graslandpercelen. Daarvan wordt 18 ha nieuw bos.

19 boom- en struiksoorten

Voor de nieuwe bosaanplant is een beplantingsplan gemaakt dat functioneel aansluit op de omgeving en aangrenzende bospercelen. Hierin is de afwisseling opgenomen tussen bos en open ruimte (graslanden) en waarbij geleidelijke overgangen worden benadrukt. In het plan zijn deze overgangen of bosranden aanwezig langs de oostzijde van het gebied ten noorden van de Gooyerdijk en tussen de nieuwe bosvakken en te behouden graslanden. Er is gekozen voor de aanplant van in totaal 19 boom- en struiksoorten die opgewassen zijn tegen klimaatverandering. Zo komen er beuk en eik op de hogere delen en berk en els in de lagere delen van het gebied. Richting het zuiden wordt een overgang gemaakt naar een bostype van populier, els, kraakwilg en berk met open struikranden van onder andere meidoorn, boswilg, aalbes, wegedoorn en sleedoorn.

Om de nieuwe aanplant te behoeden voor vraat, wordt tijdelijk een reewerend raster geplaatst. Zodra de aanplant sterk genoeg is, wordt het raster verwijderd. Andere dieren zoals das, vos en egel kunnen door het raster en daarmee doorgaans het gebied in.

Samenwerking

Staatsbosbeheer stemt in dit project nauw af met de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug en provincie Utrecht. De nieuwe bomen zijn mede mogelijk gemaakt door Trees for All.

Meer informatie

Utrechtse Heuvelrug

Toon project op kaart
Contact
Marloes Kortlever
Marloes Kortlever Projectleider
Meer over dit onderwerp