Nieuws

25.000 bomen voor het Lombokbos

  • 26 januari 2023
  • Natuurinclusieve landbouw

Het Lombokbos op de Utrechtse Heuvelrug krijgt een groene doorstart in het nieuwe jaar. Ruim 25.000 jonge bomen gaan van januari tot medio maart 2023 de grond in. Dit is het sluitstuk van het herstelwerk dat sinds de valwind in juni 2021 loopt.  Ook inwoners uit het dorp Leersum kunnen hieraan meedoen.

Valwind

Na de valwind in 2021 is er veel gebeurd om het Lombokbos te herstellen. 75% van de omgewaaide en onveilige bomen is geruimd en de hoofdpaden zijn hersteld en veiliggesteld voor bezoekers. Eind 2021 zijn er 1200 bomen en 160 laanbomen aangeplant. De laanbomen zijn voorzien van een kunststof waterzak die hard nodig bleek te zijn afgelopen zomer. Na afloop van het plantwerk worden alle overige paden hersteld. 

Het herstelwerk aan het bos kon worden uitgevoerd dankzij financiering van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit geldt ook voor de naastgelegen gebieden die enorme stormschade opgeliepen, zoals Landgoed Broekhuizen.

Voorbereidend werk

In december 2022 is gestart met het voorbereidende werk, dat bestond uit het plantklaar maken van de plantvakken het verwijderen van ongewenste begroeiing, zoals de Japanse duizendknoop en Amerikaans eik. Om de jonge bomen te beschermen tegen vraatschade door reeën worden rasters geplaatst. Deze blijven ongeveer vijf jaar staan, totdat de bomen en struiken groot genoeg zijn. 

In de periode januari tot maart gaan de nieuwe bomen de grond in. Het zijn verschillende inheemse boom- en struiksoorten die zijn gekweekt uit de zaad- en genenbank van Staatsbosbeheer. Het werk wordt uitgevoerd door een specialistische aannemer en uiteraard wordt eventuele schade aan de paden en wegen nadien hersteld.

Boomplantdag voor inwoners

De inwoners van Leersum zijn enorm betrokken bij het Lombokbos. Dat bleek eens te meer toen de valwind in Leersum en omgeving huishield. Voor hen organiseert de boswachter in februari 2023 een boomplantdag, zodat ook zij een blijvende bijdrage leveren aan het herstel van het bos.

Meer over dit onderwerp