Nieuws

Terugblik plantseizoen: bijna 1,6 miljoen bomen geplant

  • 05 juli 2020

In de afgelopen winterperiode heeft Staatsbosbeheer bijna 1,6 miljoen bomen geplant. Stukken bos die aangetast waren door essentaksterfte zijn opnieuw ingeplant en we hebben ruim 70 hectare nieuw bos aangelegd. Daarmee zijn de eerste stappen gezet voor de uitbreiding van bos in Nederland.

Essentaksterfte

Een groot deel van de bomen is geplant in bossen die aangetast zijn door essentaksterfte. Deze plekken worden ingeplant met een grote variatie aan boomsoorten, om zo toekomstbestendige en veerkrachtige bossen te maken. Afgelopen jaar hebben we samen met Shell, die deze herplant grotendeels financiert, ruim 168 hectare bos kunnen herplanten.

Nieuw bos

De komende tien jaar breiden we ons areaal bos uit met 5.000 hectare. Dit jaar zijn we gestart met de aanleg van ruim 70 hectare nieuw bos, volgend jaar volgt ruim 200 hectare en daarna jaarlijks 500 hectare.

Boscompensatie

Er worden natuurlijk niet alleen bomen geplant, er wordt ook gewerkt in het bos. Via het selectief kappen van bomen - dunning of verjonging - geven we toekomstbomen meer ruimte om groot te worden en geven we de volgende generatie bomen meer licht om op te komen. Op deze plekken groeit het bos dus gewoon verder, soms ondersteund met de aanplant van specifieke soorten. Vanwege calamiteiten zoals de essentaksterfte of droogteschade moeten wij ook zieke of dode bomen weghalen. Her komt jong gevarieerd bos voor terug. Ook bij het herstel van Natura2000-gebieden moeten soms bomen wijken voor meer open landschappen. Hier gaan we terughoudend mee om én alle hectares worden gecompenseerd. In totaal zijn er 400.000 bomen gekapt: de helft daarvan was ziek. 

Download

Meer over dit onderwerp