Nieuws

Staatsbosbeheer begonnen met planten 5.000 ha nieuw bos

  • 18 februari 2020

Tussen nu en 2030 plant Staatsbosbeheer 5.000 hectare nieuw bos. Onderdeel hiervan zijn tien locaties in Limburg, samen 17 hectare, waar dit voorjaar nieuw bos geplant wordt. Vandaag zijn bij Sevenum de eerste bomen de grond in gegaan. Later dit jaar wordt er ook in andere provincies nieuw bos aangeplant. Overigens blijft het niet bij 17 hectare in Limburg: Staatsbosbeheer is in de provincie al bezig met de selectie van locaties voor het volgende plantseizoen. 

Klimaatbestendig bos 

Nieuw bos levert een bijdrage aan de beperking van de klimaatverandering. Het draagt ook bij aan de soortenrijkdom in de natuur, de kwaliteit van het landschap, waterbuffering, de gezondheid van mensen, en de aantrekkingskracht voor toeristen en recreanten. Het nieuwe bos is klimaatbestendig bos, bos met soorten die beter tegen droogte en warmte kunnen zoals kastanje, notenboom en hazelaar.

Samenwerking

De nieuwe bossen van Staatsbosbeheer in Limburg worden via het Buitenfonds betaald door Trees for All en Landlife Company, beiden organisaties die met bijdragen van donateurs wereldwijd nieuw bos mogelijk maken. Het Limburgse provinciebestuur heeft afgesproken tot 2023, 1,1 miljoen nieuwe bomen te willen planten. Het nieuwe bos dat nu wordt geplant telt niet mee voor die 1,1 miljoen. Staatsbosbeheer en de provincie zijn echter in gesprek over een omvangrijk gezamenlijk project voor nieuwe bossen die wel horen bij dit voornemen van de provincie. 

Organisaties en bedrijven die willen bijdragen aan de natuur in Nederland kunnen contact opnemen met het BuitenfondsHet Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die geld werft voor waardevolle projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Meer over dit onderwerp