Nieuws

Staatsbosbeheer versterkt Deltaplan Biodiversiteit

  • 15 april 2020

Staatsbosbeheer heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteit, een samenwerkingsverband tussen natuur- en milieuorganisaties, kennisinstellingen, boerenorganisaties en bedrijven. Staatsbosbeheer volgt andere publieke organisaties, zoals Rijkswaterstaat, provincies en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, die zich recent ook aansloten. De grootste terreinbeherende organisatie van Nederland wil daar niet bij achterblijven. Herstel van biodiversiteit is immers ook een van onze kernopdrachten.

Biodiversiteitsherstel

Staatsbosbeheer wil in het samenwerkingsverband vooral kennis uitwisselen en zijn eigen ervaringen inbrengen over beheer van terreinen. Inzet is ook om samen met partners een gemeenschappelijk systeem te ontwikkelen om de bijdrage aan biodiversiteitsherstel te volgen. Een ander doel van Staatsbosbeheer is om binnen het Deltaplan Biodiversiteit met enkele pilots te ontdekken hoe natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan meer biodiversiteit in het landelijk gebied. Staatsbosbeheer stelt in zijn net vastgestelde ondernemingsplan 2020-2025 4.000 hectare van zijn terreinen beschikbaar voor natuurinclusieve landbouw.

Natura 2000

Datzelfde ondernemingsplan bevat ook de ambitie om de natuurkwaliteit te herstellen in de Natura 2000-gebieden. Staatsbosbeheer is beheerder van 128 van de 162 van deze topnatuurgebieden. De samenwerking met partners van het Deltaplan in de randgebieden zal helpen bij de verbetering van de biodiversiteit in en om de Natura 2000-gebieden. Zie voor meer informatie: Samenvoorbiodiversiteit.nl

Meer over dit onderwerp