Nieuws

12.000 nieuwe meidoorns in de Maasheggen

  • 07 april 2020

Staatsbosbeheer is gestart met de aanplant van ruim 12.000 meidoorns in de Maasheggen en werkt zo aan het herstel van de eeuwenoude heggenstructuur. De nieuwe aanplant gebeurt in de omgeving van de Schutskooi; bij Groeningen en Vortum-Mullem. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer één week. In totaal herstelt Staatsbosbeheer met de nieuwe aanplant 3 kilometer aan heggen.

Kardinaalsmuts en wilde roos

Boswachter Gert van Duuren: “We planten soorten aan die helemaal in het gebied thuis horen, zoals meidoorn, wilde kardinaalsmuts, wegedoorn en wilde roos. De bessen van onder meer de meidoorns worden door onze eigen afdeling Zaad & Plantsoen in het najaar verzameld en vervolgens uitgezaaid en gekweekt. Enkele jaren later, planten we de struiken weer terug. Het levert ook een aantrekkelijk heggendoolhof op voor bezoekers en een geschikte leefomgeving voor plant en dier. Als deze heggen over ongeveer 10 jaar uitgegroeid zijn, gaan we een aantal er van vlechten. Hier gaan veel vogels en andere beesten van profiteren.”

Historische kaart

Veel heggen zijn in de loop van de afgelopen eeuwen verdwenen, met name bij ruilverkavelingen. Staatsbosbeheer heeft op basis van oude stafkaarten onderzocht waar het herstel van heggen passend is. Dit herstel doet Staatsbosbeheer om de paar jaar. Dit jaar gaat het om een behoorlijk grote aanplant. Het planten van de heggen gebeurd in samenwerking met Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Het Maasheggengebied heeft in 2018 de UNESCO Mens en Biosfeergebied Status verkregen.

 
 
Meer over dit onderwerp